Pensioenrichtleeftijd

03-11-2016

In 2022 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog naar 67 en drie maanden, en daarom gaat (op 1 januari 2018) ook de pensioenrichtleeftijd omhoog.

Achtergrond
In de AOW-wetgeving is stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vastgelegd. Voor de periode na 2021 is de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddeld resterende levensverwachting. Het CBS stelt dit cijfer vast. Zoals bekend heeft het CBS de raming voor 2022 onlangs bekendgemaakt; dit heeft tot gevolg dat de AOW-gerechtigde leeftijd met ingang van het kalenderjaar 2022 wordt verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar én drie maanden.

Pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd bij het werknemerspensioen is wettelijk ook afhankelijk van de gemiddelde resterende levensverwachting - en dus ook van de CBS-raming. De pensioenrichtleeftijd wordt met ingang van 1 januari 2018 met een vol jaar verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de rekenleeftijd die wordt gebruikt voor het berekenen van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw.

Belangrijke gevolgen voor werkgevers
• Hoewel de regeling al enkele jaren in de wet staat, worden de effecten van de stijgende levensverwachting nu  wel heel duidelijk.  De AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan, in rap tempo, verder omhoog. Op basis van eerdere ramingen van het CBS zal de AOW-gerechtigde leeftijd in 2030 op 68 jaar uitkomen.
• Mensen blijven tot hogere leeftijd dan wellicht voorzien in dienst.  De onzekerheid over het moment waarop werknemers met pensioen kunnen, zal toenemen. Voor werkgevers zal het belang van duurzaam-inzetbaarheidsbeleid en goede pensioenvoorlichting aan werknemers snel (verder) toenemen. 
• De verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar heeft tot gevolg dat de pensioenregeling van de werkgever vóór 1 januari 2018 wederom moet worden aangepast. Daarvoor is de instemming van vakorganisaties en/of de OR noodzakelijk. De aanpassing zult u dus tijdig in 2017 moeten oppakken.
• De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft een verlagend effect op de pensioenpremie. Werkgevers moeten nadenken hoe zij deze met deze verlaging om willen gaan.

Voor meer informatie of advies over de gevolgen voor uw pensioenregeling: neem contact op met onze adviesunit Pensioen, 070 850 87 76.

Jan Peters Sengers (AWVN)