Netwerken

AWVN heeft 17 verschillende netwerken van en voor AWVN-leden. Deze komen geregeld bijeen om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van HRM.

De leden van AWVN vormen zelf een krachtig netwerk. AWVN zorgt ervoor dat zij elkaar geregeld persoonlijk treffen tijdens de bijeenkomsten van de verschillende netwerken. Die zijn regionaal, sectoraal of landelijk georiënteerd; in dat laatste geval richt het netwerk zich expliciet op een specifiek onderwerp of vakgebied.
Vakgenoten ontmoeten in een informele setting, actuele sociaaleconomische ontwikkelingen uitdiepen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren: daar draait het in de netwerken om. Contacten van onschatbare waarde – ook voor AWVN zelf. Want de bijeenkomsten zijn ook bedoeld om de mening van de leden te horen: AWVN krijgt zo een scherp beeld van wat er in de praktijk speelt. Belangrijk, want bij de totstandkoming van de standpunten van VNO-NCW spelen de praktijkgeluiden van AWVN-leden een belangrijke rol. 

 


Lastig kiezen? Ontdek hier in een paar muisklikken welk netwerk bij u past.
  
IDA-BI-NETWERKEN-2016.pngOnderstaand treft u het overzicht van de netwerkbijeenkomsten. De linkjes verwijzen naar de ledensite (informatie achter wachtwoord).

Meer informatie over de netwerken:
i.kooijmans@awvn.nl of verdegaal@awvn.nl.
Of bel met de AWVN-werkgeverslijn:
070 850 86 05.


Foto

links Ida Kooijmans, rechts Bianca Verdegaal


REGIONALE NETWERKEN

bijeenkomsten

Noord
Voor AWVN-leden in de drie noordelijke provincies.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

5 oktober
30 november

​​Oost
Voor AWVN-leden in Oost-Nederland.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

​volgt

​​Dispuut Zuid-Oost 
Voor AWVN-leden in zuidoost-Nederland.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

28 september

​​Zuidwest/Rotterdam
Voor AWVN-leden in Zuidwest-Nederland en de omgeving van Rotterdam.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

​volgt

Randstad
Voor AWVN-leden in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en omgeving).
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

​volgt

SECTORALE NETWERKEN
           
bijeenkomsten

HRM-groep Industrie Mainport
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

9 oktober
4 december

Platform Strategische HR-vraagstukken Petrochemie 
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

3 oktober
28 november


​NETWERKEN ROND HR-THEMA'S
              
bijeenkomsten

Vitaliteit en gezondheid
AWVN kende twee netwerken die het thema duurzame inzetbaarheid raken: Netwerk Arbeid en vitaliteit en Netwerk Duurzame inzetbaarheid. Door de overlap in thema’s  denken wij dat samenvoegen van deze twee netwerken een verrijking betekent voor beide netwerken. Het nieuwe netwerk heet nu Vitaliteit en gezondheid. De bijeenkomsten zullen uit twee delen bestaan. Een deel vanuit de wetenschap, laatste stand van zaken m.b.t. een specifiek thema en een tweede deel gericht op intervisie, het toepassen van het voorliggende thema op de eigen praktijk.

 volgt

HR-analytics
Netwerkbijeenkomst HR-analytics: voor leden die van en met elkaar willen leren.
Het thema van de bijeenkomst op 8 juni is Duurzame inzetbaarheid. Meer informatie of aanmelden? Mail naar Ida Kooijmans.

9 november

Vernieuwing medezeggenschap
Netwerk voor leden die op de hoogte willen blijven van vernieuwingen op het gebied van medezeggenschap en daarover met elkaar ervaringen en ideeën willen delen. Contactpersoon: Kim van der Hoeven.

volgt

Duurzame inzetbaarheid
Eerste bijeenkomst van dit onlangs opgerichte netwerk. Deelnemers zijn bedrijven die duurzame inzetbaarheid al op de agenda hebben staan en nu een stap verder willen zetten met duurzame inzetbaarheid. Het doel van deze ochtend is om ervaringen met elkaar uit te wisselen, inspiratie op te doen en met andere werkgevers in gesprek te gaan. Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

volgt
​SPECIFIEKE NETWERKEN bijeenkomsten

Beleidscommissie
De beleidscommissie vormt een klankbord voor de Beleidsorganisatie van AWVN. Ongeveer 15 prominente AWVN-leden toetsen de plannen van het bureau, scherpen die aan, denken mee over de inhoudelijke invulling en beoordelen voortgang en resultaat.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

27 juni
26 september
14 november

Sociaal beleid
Voor (HR-)directeuren van grote AWVN-leden.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

5 oktober
30 november

​Branches
Netwerk voor secretarissen van alle aangesloten branches, inclusief de branches die via MKB-arbeidsvoorwaarden zijn aangesloten. De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde komen zijn: modernisering van de cao en de (vernieuwde) AWVN-propositie voor branches met een MKB-karakter.
Contactpersoon: Jacqueline Kooi.

13 juni
2 november

​Contactgroep Informeel Overleg
Netwerk voor managers arbeidsvoorwaarden (compensation & benefits) van (middel-)grote bedrijven. Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

27 juni 
28 september
21 november
 

​Netwerk Japanse bedrijven
Dit netwerk richt zich op HR-professionals die werkzaam bij Japanse, bij AWVN aangesloten, bedrijven in Nederland. Onderwerpen: internationale arbeidsmobiliteit, fiscale aangelegenheden en de rol van HR in het bedrijf en bij de uitvoering van de HR-strategie.
Contactpersoon: Bianca Verdegaal.

26 juni

​​Young HR
Het netwerk Young HR biedt jou een platform waarin je op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met jonge HR-professionals om ervaring en kennis uit te wisselen. Tevens kan het netwerk je helpen bij het aanscherpen van je mening en visie op HR-zaken. 
Voor jonge HR-professionals (tot 35 jaar). Contactpersoon: Ida Kooijmans.

volgt

Laatste update overzicht: 12 juni 2017