Zelfcoach

Mensen met een arbeidsbeperking

Lees­wijzer Inhoudsopgave

2.0 Introductie
2.1 Mensen met een arbeidsbeperking
2.2 Andere kwetsbare medewerkersgroepen

Doelgroep Wet Banenafspraak

De doelgroep van de banenafspraak bestaat uit mensen die:

 • onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
 • een Wsw-indicatie hebben;
 • Wajonger met arbeidsvermogen zijn;
 • een Wiw-baan of ID-baan hebben;
 • schoolverlaters van scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) zijn.
  Zij vallen feitelijk onder de Participatiewet, maar worden na schriftelijke aanmelding bij UWV direct opgenomen in het doelgroepregister.
 • Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailleleesregel).

Ook binnen de doelgroep van de banenafspraak is de diversiteit groot. Dat iemand in de Wajong zit of een Wsw-indicatie heeft, zegt niet zo veel. Beperkingen kunnen fysiek, psychisch of verstandelijk zijn met allerlei varianten. Een beperking kan ook bijzondere talenten met zich meebrengen.

TIP Niet iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, valt onder de doelgroep van de banenafspraak. Bij twijfel kan het doelgroepregister hierover uitsluitsel geven.

TIP De AWVN-brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geeft per doelgroep van de banenafspraak een helder overzicht van instrumenten en stappenplannen voor werkgevers.

Soorten arbeidsbeperkingen

Arbeidsbeperkingen zijn:

 • verstandelijke beperkingen (ontwikkelingsstoornissen of stoornis in het autisme spectrum)
 • psychiatrische beperkingen (bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen of schizofrenie)
 • fysieke beperkingen (somatische ziektebeelden).

Elke beperking heeft (andere) implicaties voor de (on)mogelijkheden van de arbeidsbeperkte kandidaat. Wij verwijzen u graag naar onderstaande handreikingen over het creëren van werk vóór, en begeleiden van mensen met specifieke arbeidsbeperkingen.

TIP SBCM maakte Begeleidingskaarten SBCM Psychische arbeidsbeperkingen

TIP Disworks schreef brochures over wat een werknemer met ADHD, dyslexie, autisme of een spierziekte voor de leidinggevende en collega’s betekent

TIP CNV Jongeren heeft bijsluiters voor begeleiding ontwikkeld om ‘Harries’ (collega-begeleiders) tips en handvatten te geven bij de begeleiding van een collega met een arbeidsbeperking. Voor meer dan 15 beperkingen zijn er bijsluiters gemaakt.

TIP Fit4work maakte een handreiking voor leidinggevenden met praktische tips en een checklist voor het in dienst hebben van mensen met een chronische fysieke beperking.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden