Een inclusieve werkgever biedt ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De diversiteit binnen de doelgroep ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ is groot. Hun specifieke eigenschappen of omstandigheden maken hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar, maar brengen soms ook speciale competenties, zoals bovengemiddeld ruimtelijk inzicht, sterk kunnen focussen of grote luistervaardigheid, met zich mee.

Er zijn meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt dan die van de doelgroep van de banenafspraak (smalle doelgroep). Denk bijvoorbeeld aan ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders (brede doelgroep).
AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen die meetellen voor de banenafspraak. Om die reden focust dit topic (nu nog) vooral op die doelgroep.

TIP Uitgangspunt: de medewerker in kwestie kan zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag. Verdiep u daarom goed in de doelgroep.
Inclusief werkgeven kost in het begin inderdaad extra tijd. Maar zeker niet alle medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt hebben voortdurend en blijvend toezicht, ondersteuning en begeleiding nodig.
Ziet u mogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of voor specifieke groepen binnen de doelgroep? Zorg dan dat uw organisatie de noodzakelijke kennis krijgt over de beperkingen en talenten van uw potentiële medewerkers. Een goede voorbereiding is heel belangrijk.

0 reacties