Zelfcoach

Andere kwetsbare medewerkersgroepen

Lees­wijzer Inhoudsopgave

2.0 Introductie
2.1 Mensen met een arbeidsbeperking
2.2 Andere kwetsbare medewerkersgroepen

De doelgroep ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ is breder dan alleen de doelgroep van de banenafspraak. Veel werkgevers zijn gemotiveerd om zich ook voor andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in te zetten. Deze werkgevers dragen bij aan banen die weliswaar niet meetellen voor de banenafspraak, maar de arbeidsmarkt ook inclusiever te maken – bijvoorbeeld statushouders, ouderen, ex-gedetineerden en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers).

ACTIE Wie kent u met een afstand tot de arbeidsmarkt – mensen met een beperking zijn of laagopgeleide ouderen die niet meer aan het werk komen, mensen die door hun afkomst een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of bijvoorbeeld laaggeletterden.

Statushouders

Een relatief nieuwe kwetsbare groep werkzoekenden is die van de statushouders, mensen met een migratieachtergrond.

Vluchtelingen brengen talenten mee: ze zijn ondernemend, hebben doorzettingsvermogen en ze zijn meertalig. Voor werkgevers waardevolle kwaliteiten. Veel vluchtelingen in Nederland hebben in hun land van herkomst een opleiding afgerond.

Vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders) mogen in Nederland gewoon aan het werk. Wanneer de IND aan een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ verleent, is hij erkend als vluchteling en volgens de Wet arbeid vreemdelingen vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt (artikel 1c Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen).

Asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen volgens de Wet arbeid vreemdelingen alleen werken in Nederland als:

  • de asielprocedure van de asielzoeker in kwestie 6 maanden of langer loopt;
  • de werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning.

De asielzoeker mag maximaal 24 weken per 52 weken werken. Bij UWV kunt u als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

TIP Wilt u statushouders in dienst nemen? In deze Factsheet Informatie voor werkgevers, die het ministerie van SZW maakte, staan tips opgenomen voor werkgevers die deze specifieke doelgroep een kans willen bieden.
Of kijk op de Werkwijzer Vluchtelingen van de SER.

Met dit stappenplan, ook van SZW, weet u binnen 2 minuten of u de desbetreffende persoon mag aannemen.

Duale trajecten
Om statushouders sneller aan het werk te helpen, verandert het inburgeringsstelsel vanaf 2020. Gemeenten krijgen meer regie en duale trajecten zullen een centrale rol spelen. Statushouders zijn bij duale trajecten tegelijkertijd bezig met het leren van de taal en het doen van betaald werk. Regioplan deed op verzoek van SBCM, Cedris en VluchtelingenWerk Nederland een inventarisatie naar de soorten duale trajecten en hun meerwaarde.

TIP Er gebeurt veel rond de participatie van vluchtelingen. Hier vindt u een overzicht van projecten en initiatieven op het gebied van (vrijwilligers)werk, opleiding en taal.

DOWNLOAD de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek Duale trajecten taal en werk

Ouderen

Oudere werkzoekenden kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, omdat zij bijvoorbeeld een eenzijdig arbeidsverleden hebben, te weinig sollicitatievaardigheden hebben, een klein netwerk hebben of omdat hun diploma’s verouderd zijn. Ook zijn ouderen over het algemeen minder vaardig op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dit is al op te lossen met een korte bijscholing.
Ouderen kunnen echter van grote toegevoegde waarde zijn voor werkgevers, uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat oudere werknemers kritischer en nauwkeuriger zijn en additionele vaardigheden hebben op het gebied van rekenen,leidinggeven en coaching.

Voorbeeld: Bij een dakdekkersbedrijf maakt men bewust combinaties van oudere en jongere medewerkers: de jongeren kunnen een aantal fysiek belastende werkzaamheden overnemen van de ouderen; de ouderen kunnen door hun ervaring roekeloos gedrag van de jongeren, en daardoor ongelukken, voorkomen (TNO, 2007).

Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden)

Nuggers komen niet in aanmerking voor een uitkering. Een bekend voorbeeld is de herintreder, bijvoorbeeld een moeder van wat oudere kinderen die een baan zoekt. Met een verouderd diploma en zonder recente werkervaring is het niet altijd duidelijk wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Voor deze groep zijn wel werkgeversregelingen beschikbaar. Bij bijvoorbeeld bij een proefplaatsing ontvangen zijn helemaal geen inkomen. Het is goed hier rekening mee te houden en een compensatie te treffen.

Ex-gedetineerden

  • Ex-gedetineerden hebben vanwege een verleden in een gevangenis een werkloze periode achter de rug.
  • Wanneer zij terugkeren uit detentie, krijgen zij niet (direct) een Verklaring Omtrent Gedrag. Hoe lang het duurt voordat ex-gevangenen een VOG kunnen krijgen, hangt af van het delict waarvoor ze veroordeeld zijn. In sommige sectoren (zoals de horeca) is een VOG niet nodig.
  • In Nederland keren jaarlijks ruim 30.000 gedetineerden terug in de maatschappij. Gedetineerden hebben vaak een laag opleidingsniveau en weinig relevante werkervaring (menselijk kapitaal), zijn afhankelijk van de steun van familie, vrienden en oud-werkgevers (sociaal kapitaal), worden ouder waardoor zij andere keuzes maken (cognitieve transformatie), worden gestigmatiseerd door de maatschappij waardoor zij minder kansen hebben en kunnen door een vrouw of de komst van kinderen inzien dat er iets moet veranderen (turning points).

VOORBEELD De DJI en Sodexo helpen samen ex-gedetineerden aan het werk

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden