Zelfcoach

Kosten-batenanalyse

Lees­wijzer Inhoudsopgave

3.0 Introductie
3.1 Sluitende business case voor inclusie
3.2 Kosten-batenanalyse

Het inschakelen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kan op korte termijn tot een extra tijdsinvestering en extra kosten leiden. Het is dan ook belangrijk om een kosten-batenanalyse te maken voor de (middel)lange termijn.

Kosten en risico’s

Veel extra kosten die het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking vraagt, worden volledig vergoed. Denk aan de compensatie van lagere productiviteit, begeleiding (jobcoaching) en werkplekaanpassingen. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste kosten en opbrengsten.

Relevante kosten en risico’s zijn bijvoorbeeld: onkosten voor de medewerker (jobcoching, werkplekaanpassingen, hulpmiddelen) en administratieve lasten.
Bij opbrengsten en vergoedingen kunt u denken aan loonkostenvergoedingen en een no-riskpolis.

In het hoofdstuk WET-EN REGELGEVING staan de beschikbare regelingen en subsidies per doelgroep toegelicht.

AWVN en SBCM maakten een Branchemodel inclusief werkgeven. Branches kunnen hierin branchespecifieke werkzaamheden en functies beschrijven, inclusief rekenmodel. Door één keer goed inventariseren en beschrijven van voor de doelgroep van de banenafspraak geschikt werk, komen voor alle werkgevers in de sector mogelijke business cases beschikbaar.

TIP Bekijk de branchemodellen van primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), sport (WOS), UMC’s en rubber- en kunststofindustrie.

TIP Wilt u weten welke financiële regelingen het aannemen van mensen met een beperking aantrekkelijk maken? AWVN heeft bij drie vormen van arbeidsrelaties die meetellen bij de banenafspraak gedetailleerde stappenplannen gemaakt. Die helpen u op weg om uw ambitie in praktijk te brengen. Deze stappenplannen staan uitgewerkt in de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen. Daarin vindt u ook een overzicht van instrumenten en regelingen.

Opbrengsten en vergoedingen

Is er voldoende kennis van regelingen en subsidiemogelijkheden binnen uw organisatie aanwezig? Bent u bang voor administratieve rompslomp en extra kosten? In de meeste gevallen kunt u starten met een proefplaatsing. Externe organisaties kunnen u ondersteunen en ontzorgen. Denk aan het werkgeversservicepunt, uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Zie het hoofdstuk SAMENWERKEN in deze Zelfcoach voor meer informatie.

TIP Met een sluitende business case creëert u draagvlak. Bedenk dat bij inclusief werkgeven naast de kosten en opbrengsten persoonlijke betrokkenheid en emoties ook belangrijk zijn. Meer informatie over draagvlak vindt u onder AAN DE SLAG – voorbereiden.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden