03 oktober 2022

Diversiteitsdag: inclusieve vacatureteksten populair

Op 4 oktober is het Diversiteitsdag. Op deze dag vragen we aandacht voor inclusie en diversiteit binnen bedrijven. AWVN heeft bij leden gepeild wat werkgevers hier al aan doen. 62% van de werkgevers heeft doelstellingen op diversiteit en inclusie. Werkgevers geven de diversiteit van medewerkers binnen hun bedrijf gemiddeld een voldoende.

Wat bedoelen we met diversiteit en inclusie?

AWVN vindt dat er voor iedereen een plaats moet zijn op de arbeidsmarkt en dat iedereen gelijkwaardige kansen verdient. Op die manier kunnen we alle talenten optimaal benutten. Dat kunnen we ook goed gebruiken op de huidige krappe arbeidsmarkt.

Een organisatie heeft een divers personeelsbestand als dit een afspiegeling is van de samenleving. Diversiteit zegt dus vooral iets over verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in gender, culturele achtergrond of opleidingsniveau. Inclusief werkgeven houdt in dat er niemand wordt uitgesloten van de arbeidsmarkt. En dat voor sommige kwetsbare werknemersgroepen soms extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat zij aan de kant blijven staan. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet en wordt gewaardeerd.

Onderstaande infographic toont in één oogopslag wat werkgevers op dit moment doen aan diversiteit en inclusie
= tekst gaat verder onder de infographic =

diversiteitsdag

Inclusieve vacatureteksten zijn populair

Uit het ledenonderzoek van AWVN blijkt dat 55% van de werkgevers bezig is met objectief werven en selecteren. Werkgevers zetten verschillende interventies in. Het vaakst genoemd is het herschrijven van vacatureteksten om een bredere groep mensen in de samenleving aan te spreken. Op de tweede plaats komt objectief selecteren. Hierbij worden vooraf de must haves van een kandidaat bepaald, zodat niet meteen een eerste selectie gemaakt wordt op basis van een cv en motivatiebrief, omdat dit vaak vooroordelen oproept. Open hiring en solliciteren zonder naam worden niet vaak gebruikt.

Werkgevers willen meer diversiteit in hun bedrijf

De doelstellingen van werkgevers richten zich vooral op een gelijke verdeling man/vrouw in de top en het werven van meer mensen met een (niet westerse) migratieachtergrond. Werkgevers worstelen nog hoe ze hun doelstellingen kunnen waarmaken. Sommige respondenten, die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor het diversiteits- en inclusiebeleid, vinden het lastig om anderen binnen de organisatie mee te krijgen. Er worden stappen gezet, maar het is een kwestie van de lange adem, zo geeft een van de respondenten aan.

Inclusieve arbeidsvoorwaarden

Als werkgever kunt u via uw arbeidsvoorwaarden tot uitdrukking brengen dat u inclusief werkgeven belangrijk vindt. AWVN ziet steeds meer inclusieve verlofafspraken in cao’s, bijvoorbeeld bij SVB. Werknemers bepalen hier zelf welke dagen zij vrij willen nemen uit het feestdagenverlofpotje. AWVN staat ook werkgevers bij om de cao genderneutraal te formuleren en onderzoek te doen naar gelijke beloning binnen organisaties.

Zelf aan de slag met diversiteit & inclusie?

AWVN heeft samen met De Normaalste Zaak dit jaar het netwerk Gelijke kansen opgericht. Hierin komen HR-professionals en leidinggevenden samen die willen weten op welke terreinen en op welke manieren je gelijke kansen in je organisatie kunt bevorderen.

Wilt u ook dat iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt? AWVN kan u daarbij helpen. Wij starten Communities of Practice waarin 5 tot 7 werkgevers een jaar lang samen gaan oefenen met een bewezen methode die objectieve werving en selectie bevordert. Meer informatie vindt u hier

Meer informatie of advies over inclusieve arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met onze adviseurs.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden