19 juli 2022

SVB: feestdagenverlofpotje van 48 uur in nieuwe cao

Medewerkers moeten zelf kunnen bepalen op welke feestdagen zij vrij willen. Vanuit deze gedachte heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in haar nieuwe cao een feestdagenverlofpotje opgenomen. “De afspraken in deze cao zijn heel erg verbonden met de waarden die we als organisatie willen uitdragen”, vertellen Marleen Hofstede, hoofd HR, en Sandra Rullens, interim beleidsadviseur HR bij de SVB.

cao SVB
Marleen Hofstede, hoofd HR SVB

Hoe kwam het verlofpotje voor feestdagen tot stand?
Hofstede: “We zijn de cao-onderhandelingen begonnen met het opstellen van de werkgeversvisie. Daarin hebben we de belangrijkste thema’s benoemd, kijkend naar de meerjarenkoers en de HR-strategie van de SVB. De werkgeversvisie en de thema’s die daaruit zijn voortgekomen, hebben we vervolgens bij onze medewerkers getoetst: wat vinden jullie hiervan? Het thema diversiteit en inclusie heeft vervolgens geleid tot het feestdagenverlofpotje.”

Hoe ziet de praktische invulling van zo’n verlofpot eruit?
Rullens: “We hebben over een periode van 7 jaar berekend hoeveel feestdagen waarop medewerkers vrij waren, op een doordeweekse dag vallen. Daarbij kwamen we uit op een gemiddelde van 48 uur. Medewerkers die fulltime werken krijgen dus jaarlijks een feestdagensaldo van 48 uur toegekend. Voor parttimers geldt dit aantal uur naar rato. Medewerkers kunnen zelf kiezen wanneer zij dit verlof willen opnemen. Dit kan op een christelijke feestdag of op een feestdag van een ander geloof, maar een medewerker kan het bijvoorbeeld ook opnemen op zijn verjaardag. Het verlof kan alleen worden geweigerd als er sprake is van een zwaarwegend organisatiebelang. Medewerkers kunnen er straks dus ook voor kiezen om op officiële feestdagen, zoals Kerst of Pasen, gewoon door te werken vanuit huis, maar de kantoren blijven op deze dagen wel gesloten. We zullen mensen nooit vragen om op deze dagen te werken, maar de mogelijkheid om op deze dagen te werken bestaat dus wel. Het feestdagenverlof vervalt een half jaar na het jaar waarin het is opgebouwd en de uren worden niet uitbetaald als ze niet zijn opgenomen.”

cao SVB
Sandra Rullens, adviseur HR-beleid SVB

Tegen welke bezwaren lopen jullie aan bij de introductie van het verlofpotje?
Hofstede: “Sommige medewerkers maakten zich zorgen. ‘Moet ik nou met Kerst komen werken?’ Maar dat is natuurlijk helemaal niet de gedachte achter deze regeling. We willen medewerkers de ruimte geven om hier keuzes in te maken. Als je nog steeds op de officiële feestdagen vrij wilt zijn, kan dat gewoon. Maar als je op één van deze dagen wil werken, kan dat óók.
Een ander praktisch punt is hoe we omgaan met bijvoorbeeld onze receptionistes of medewerkers in de postkamer. Als zij aangeven dat ze op een officiële feestdag willen werken, wat doen we dan? Daarvan hebben we gezegd dat we niet allemaal regels voor de uitzonderingen bedenken. Leidinggevenden en medewerkers kunnen dat prima in onderling overleg oplossen. Er is bijvoorbeeld altijd wel een e-learning die nog gedaan moet worden en dat kan dan mooi op die dag.”

Cao-akkoord SVB
Looptijd 1 januari 2022 t/m 31 december 2022
Loonsverhoging 2% en daarnaast een aanvullende verhoging van max. 1% afhankelijk van de daadwerkelijke inflatie over 2022
Hoofdthema’s bewust werken, vitaliteit, diversiteit en inclusie, toekomstgericht ontwikkelen

Behalve over de feestdagenverlofpot staan in de nieuwe cao ook afspraken over hybride werken en duurzaam reizen. Kunnen jullie daar meer over vertellen?
Hofstede: “Medewerkers die met de fiets of wandelend naar werk gaan, kunnen een reiskostenvergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer en zij mogen elke kilometer declareren. Medewerkers die met de auto komen, mogen slechts € 0,10 per kilometer declareren. Zij mogen bovendien de eerste 10 kilometer niet meer declareren. Met deze regeling willen we medewerkers die dicht bij het werk wonen, stimuleren om met de fiets te gaan óf met het openbaar vervoer, want ook dat vergoeden we volledig. Dit sluit mooi aan bij de visie van de SVB op duurzaamheid. Met betrekking tot hybride werken hebben we gezegd dat het werk leidend moet zijn voor de plek waar iemand werkt. Daar mag een medewerker zelf een keuze in maken. We willen geen verplichting instellen voor het aantal dagen dat iemand naar kantoor moet. Het is wel zo dat medewerkers hier binnen het team zelf afspraken over kunnen maken en dat zij bijvoorbeeld met elkaar kunnen afspreken dat ze minimaal één dag per week op kantoor zijn. Voor de dagen dat medewerkers thuis werken, ontvangen zij een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Daarbovenop komt nog een tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken (zoals internet) van € 30 per maand.”

AWVN-adviseur Alex Verheijden over deze cao
“Wat ik zo mooi vind aan deze cao is dat de SVB echt de tijd heeft genomen om het te hebben over het soort werkgever dat zij willen zijn, dus hun visie op werkgeverschap. Daarbij hebben we goed gekeken naar wat de organisatie wil uitstralen en wat dit vervolgens betekent voor de medewerkers. Eén van die waarden is bijvoorbeeld het uitstralen van vertrouwen en ruimte geven aan medewerkers. Dit heeft zich onder meer vertaald in de afspraken rondom hybride werken.
Wat mij betreft is het vooral de combinatie van afspraken die deze cao zo bijzonder maakt. Daarmee heeft de SVB echt een voorbeeld gegeven door te kijken: hoe kan ik een cao-akkoord sluiten waarmee ik betekenis kan creëren?”

Tekst Anouk Bosman Beeld SVB (portretten)

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden