Skillsgericht denken: zo krijgt u de juiste mens op de juiste plek

wendbaar, wendbaar organiseren, skillsWerk verandert in hoog tempo. Met de consequentie daarvan, een organisatie waarvan voortdurend wendbaarheid wordt verwacht, worden zowel werkgevers als werknemers geconfronteerd. Productie- en dienstverleningsprocessen veranderen, er vallen banen weg en er komen nieuwe bij. Hoewel er nog te veel mensen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, zijn in veel sectoren moeilijk te vervullen vacatures schering en inslag. Waar vindt u nieuwe aanwas? De vijvers met talentvolle, beschikbare mensen lijken zo langzamerhand leeg gevist.

Lees hier het praktijkinterview over Schiphol

Skillsgericht denken: het verandert je kijk op arbeidsmarkt en medewerkers

Het is duidelijk dat er iets moet veranderen om flexibeler te kunnen opereren. Zet eens een andere bril op! Is het niet tijd werk en mens eens op een andere manier te matchen dan op basis van opleiding of precies de juiste werkervaring?
Selecteren op vaardigheden en competenties (skills in modern jargon) kan een adequaat antwoord zijn op de vraag hoe u als HR-professional de juiste mens op de juiste plek krijgt. Skillsgericht denken biedt ook volop mogelijkheden om de talenten van de medewerkers die er al zijn, beter te benutten. Wellicht heeft u de benodigde skills al grotendeels in huis!

Hard en soft skills

Skills zijn onder te verdelen in hard skills en soft. Hard skills (werkcompetenties) zijn vaardigheden die iemand voor het z’n werk nodig heeft. Bijvoorbeeld het bedienen van machines of het analyseren van gegevens. Soft skills (persoonlijke competenties) zijn vaardigheden die iemand ‘van nature’ in zich heeft. Bijvoorbeeld: servicegerichtheid, precisie, flexibiliteit.

wendbaar, wendbaar organiseren, skills, competenties

Alle taken die uit iemands functie voortvloeien, zijn te koppelen aan een aantal daarvoor benodigde skills. AWVN heeft een datamodel ontwikkeld die taken aan skills koppelt. De taken zijn ‘transversaal’ beschreven, generiek – en dus niet gepaard aan één specifieke baan of functie in een bepaalde sector.
AWVN weet als geen ander wat werk inhoudt. En welke skills nodig zijn om dat adequaat uit te voeren. Met ons datamodel kunnen onze experts elke organisatie snel op weg helpen bij skillsgericht denken.

Interview: Skillspaspoort geeft inzicht in arbeidsmarktpositie

Frisse blik

Skillsgericht denken leidt tot nieuwe inzichten over vraagstukken als inzetbaarheid en werkinrichting. Dat betekent dat we ook met een frisse blik naar uw huidige oplossingen om de juiste mensen op de juiste plek te hebben, kunnen kijken. Door skillsgericht te denken, ontdekt u een nieuwe route om als organisatie aan wendbaarheid te winnen. En hoe samenwerking met andere werkgevers, branchegenoten en onderwijs u nog verder op weg kunnen helpen.

Skillsgericht denken – win-win-win:

• meer kandidaten voor vacatures
• meer wendbaarheid voor de organisatie
• investeren in vaardigheden helpt uw (huidige) werknemers hun eigen arbeidsmarktwaarde te vergroten.

Wilt u weten wat skillsgericht denken uw organisatie kan opleveren? Of wilt u aan de slag met het datamodel voor hard en soft skills?

Neem dan contact op met een van onze experts, uw AWVN-adviseur of bel de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Verborgen matches
Najaar 2018 deed AWVN met het UWV en Deloitte onderzoek naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt – als manier om zowel de krapte op arbeidsmarkt te verminderen als de werkloosheid. Om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen, onderzochten zij of het in kaart brengen van competenties en de taken die achter functietitels en beroepen schuilgaan, een kansrijke manier is.

Praktijkcase skillsgericht denken

In 2020 rondden AWVN, House of Skills en Luchtvaart Community Schiphol (LCS) een pilot af naar het zogeheten skilsspaspoort. In dit paspoort zijn alle competenties, ervaringen en ambities van een werknemer opgenomen – een moderne variant op het aloude curriculum vitae. Een skillspaspoort zou een betere activering en match op de arbeidsmarkt kunnen realiseren, naast het vergroten van zelfvertrouwen en zelfinzicht van werknemers. Aan de pilot namen 92 werknemers deel van verschillende bedrijven die actief zijn op Schiphol. De pilot was dermate succesvol dat die in 2021 een vervolg heeft gekregen.

In onderstaande video (najaar 2020) licht Margreet Hak, programmamanager LCS, het project en de bevindingen toe.

Het skillspaspoort in de praktijk
Het skillspaspoort in de praktijk