17 april 2019

Kansen voor 130.000 werkzoekenden dankzij ‘verborgen matches’

Veel moeilijk vervulbare vacatures kunnen mogelijk tóch worden vervuld door te kijken naar wat (werkloze) personen uit andere beroepsgroepen aan vaardigheden en competenties hebben en hen vervolgens geschikt te maken voor de vacature, bijvoorbeeld door bijscholing.

Dat is de conclusie van onderzoek dat AWVN samen met adviesbureau Deloitte en UWV heeft gedaan naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om mensen die korter dan zes maanden WW hebben, op dit ogenblik zo’n 130.000. In het onderzoeksproject leverde UWV kennis over vacatures en beschikbare personen, AWVN leverde vanuit het functiewaarderingssysteem ORBA kennis over functies en Deloitte deed de data-analyse.

Kern van het onderzoeksproject is dat op een andere manier naar beroepen en vacatures wordt gekeken. Werkzoekenden en werkgevers zijn nu geneigd vanuit functies en beroepen te denken. In het onderzoek werd vooral gekeken naar wat iemand kan en wat zo iemand nog zou moeten leren om een bepaalde andere functie uit te oefenen. Voorbeelden van functies die op competentie- en taakniveau goed met elkaar matchen, zijn:  de administratief medewerker, die 69% matcht met de taken en competenties van een inkoopmedewerker, en de eventcoördinator die zelfs voor 71% matcht met die van een expediënt (een expeditiemedewerker).

Uit cijfers van het UWV blijkt dat er eind 2018 ongeveer 253.000 vacatures openstonden, waarvan 190.000 zijn bestempeld als krap, wat betekent dat er weinig kandidaten zijn en veel vacatures. Op hetzelfde moment is er een groep mensen die geen werk kan vinden. Het kan zeer waardevol zijn om deze mensen te laten zien naar welke kansrijkere beroepen zij zouden kunnen overstappen op basis van hun competenties en de taken die bij de beroepen horen.

In het onderzoek is gekeken naar functieprofielen van 274 verschillende functies die circa twee derde van de Nederlandse vacaturemarkt beslaan. Deze profielen zijn afkomstig uit ORBA, het grootste functiewaarderingssysteem van Nederland, dat is ontwikkeld door AWVN. Een functieprofiel bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals de taken die horen bij de functie, de competenties die een persoon moet hebben en het vereiste werk- en denkniveau. Voor de analyse zijn de teksten waarin de taken zijn omschreven van de functies geanalyseerd met een tekstvergelijkbaarheidsalgoritme. Voor iedere functiecombinatie levert die analyse een vergelijkbaarheidsscore op. Daarnaast is er gekeken naar de overeenkomst op basis van gevraagde competenties. Van alle functiematches worden alleen matches voorgesteld die op beide vergelijkbaarheidscriteria hoog scoren en die een overbrugbaar verschil hebben in werk- en denkniveau.

Meer weten? Download hier het volledige rapport:
Verborgen matches op de arbeidsmarkt

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden