09 augustus 2021

Margreet Hak (LCS): Skillspaspoort geeft inzicht in arbeidsmarktpositie

Margreet Hak, programmamanager van Luchtvaart Community Schiphol (LCS), vertelt over de reacties van de deelnemers aan de pilot op het skillspaspoort die vorig jaar werd afgerond. Zo’n 90 mensen die op Schiphol werken in verschillende functies bij verschillende bedrijven, deden eraan mee. ‘Het gaf een boost aan hun zelfvertrouwen én inzicht in hun arbeidsmarktpositie.’ De pilot was succesvol, en heeft dan ook in 2021 een vervolg gekregen.

 

“Ja, dat heb ik persoonlijk toch wel als de kers op de taart ervaren: de reacties van de deelnemers tijdens en na het in kaart brengen van hun competenties. Ze waren vaak zo verrast. Het gaf vaak ook een enorme boost aan hun zelfvertrouwen. Voorbeeld: een platformmedewerker die z’n werk zelf omschreef als koffers in het vliegtuig laden en lossen. Tijdens het valideren van zijn eigen taken in het skillspaspoort, ontdekte hij – zonder zich daarvan dus bij het uitvoeren van z’n dagelijkse taak bewust te zijn – óók bezig te zijn met bijvoorbeeld veiligheidsaspecten, logistiek en planning, servicegerichtheid. Een regelrechte eye-opener. ‘Ik heb eigenlijk heel veel taken!’ Dat beter inzicht hebben in het eigen kunnen, werkt louterend. ‘Ik doe er toe, mijn taak is van belang binnen het hele proces dat zich op de luchthaven afspeelt.’ Het besef drong ineens door een essentiëlere schakel te zijn dan hij zelf had gedacht. En iedere reiziger die met bagage reist zal dat beamen.”

Verborgen competenties

Margreet Hak werkt bij Luchtvaart Community Schiphol (LCS) als programmamanager. LCS richt zich op de verbinding tussen het werk op luchthaven Schiphol en de arbeidsmarkt. Namens deze netwerkorganisatie was zij betrokken bij de pilot rond het skillspaspoort waarin LCS, Schiphol Group, AWVN en House of Skills participeerden.

“Die – laat ik het zo noemen: – vertaling in skills zoals ‘planmatig kunnen werken’, gaat in bewoordingen en termen die de medewerkers uit zichzelf niet licht zullen gebruiken. Nu de pilot voorbij is, gaan we werken volgens het train-the-trainersprincipe. Operationeel leidinggevenden en HR-medewerkers worden door ervaren trainers getraind in het begeleiden van medewerkers die hun vaardigheden en interessegebieden op een rijtje zetten in HR-terminologie. Dat samenspel zorgt ervoor dat ook die leidinggevenden soms meer groeiperspectieven zien voor hun mensen. ‘Nu ik meer over die medewerker weet, zie ik wel kansen om hem anders of elders in te zetten.’ Ook leidinggevenden ontdekken dus door die sessies het verborgen potentieel van hun medewerkers. Niet zo vreemd, want je gaat flink de diepte in. In de dagelijkse praktijk schiet dat zo’n gesprek er vaak bij in. Maar nu is daar dus wel tijd voor.”

Eigen arbeidsmarktwaarde

“Een zogeheten arbeidsmarktverkenner maakt deel uit van het skillspaspoort. Op basis van wat iemand weet over z’n eigen skills, z’n vaardigheden, kan hij vervolgens de arbeidsmarktverkenner raadplegen. Of er matches zijn met ander werk, wat de mogelijkheden zijn in dezelfde en juist een heel andere sector. Het inzicht in je eigen vaardigheden geeft je in combinatie met de arbeidsmarktverkenner een goed idee van je eigen arbeidsmarktwaarde. Zo ontdekt iemand die op de luchthaven werk verricht waarbij logistiek een belangrijke rol speelt, dat hij eigenlijk ook zo in een heel andere branche terecht kan. Of een platformmedewerker ontdekt dat de administratie wellicht ook een prima plek voor hem kan zijn. Er waren bij bedrijven oorspronkelijk wat aarzelingen over de arbeidsmarktverkenner. ‘We hebben al vaak genoeg te kampen met een tekort aan personeel, en we willen bepaald niet stimuleren dat mensen weggaan’. Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat het voor niemand verkeerd is om in te zien wat je arbeidsmarktkansen zijn.”

“De pilot sloten we voorjaar 2020 af; vlak daarna sloeg de coronapandemie toe. Schiphol ging zo ongeveer van het ene op het andere moment geheel op slot. Geen maaltijden, geen koffers, geen schoonmaak, nauwelijks beveiliging… Een buitengewoon bijzondere tijd. Helaas is toen ook een aantal mensen ontslagen. De hele situatie zorgde er uiteindelijk wel dat er een sense of urgency ontstond. Want dat de wereld uit het ogenschijnlijke niets radicaal kan veranderen, heeft de coronacrisis wel duidelijk gemaakt.”

Het vervolg: ‘Een skillspaspoort voor álle Schiphol-medewerkers’

Medio 2021 kreeg de pilot op Schiphol een vervolg. Luchtvaart Community Schiphol (LCS) maakt er nu werk van het skillspaspoort verder te verbeteren en het paspoort – dat volgens op den duur ‘het CV moet gaan vervangen’ – voor meer mensen toegankelijk te maken die werken voor de verschillende op Schiphol actieve bedrijven. Ook wordt gekeken naar de toepassing van het skillspaspoort in het MBO. In september hoopt Hak ‘dit verder uit te rollen met het ROC van Amsterdam’.

Hak: ‘Een skillspaspoort voor álle Schiphol-werknemers is waar we naar toe willen. We hebben veel geleerd van de pilot. Nu we door gaan, willen en moeten we een aantal aanpassingen doorvoeren. In de pilot richtten we ons op twaalf profielen van veel voorkomende functies. In de doorontwikkeling hopen we tot zoveel profielen te komen dat iedere medewerker zich erin kan herkennen. Bovenal is het van belang dat het niet stopt met het beschikken over een skillspaspoort. Het geeft leidinggevenden handvatten om hun medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarom is het cruciaal dat het skillspaspoort en de skillsgerichte benadering van medewerkers integraal deel uit maakt van de strategische personeelsplanning. Met AWVN en House of Skills hebben we de eerste stappen gezet met train-de-skillsmasters om bedrijven hierin te ondersteunen.’

Skillspaspoort in de praktijk

skills, skillspaspoort, LCS
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden