Dienstverlening rond RVU-regeling

Dienstverlening, arbeidsmarkt, RVU-regeling
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsmarkt.

In het Pensioenakkoord van juni 2019 is afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling als een RVU (regeling vervroegd uittreden) wordt gezien. De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar) en van kracht van 1 januari 2021 – 31 december 2025.

Als werkgever staat u voor de afweging of uw organisatie ook afspraken moet maken over eerder stoppen met werken van oudere medewerkers.
Deze afspraken worden in de regel gemaakt met de vakorganisaties waarmee u ook spreekt in het kader van het reguliere arbeidsvoorwaardenoverleg. Bij gebrek daaraan kunt u de afspraken maken met de ondernemingsraad.
Ook kunnen individuele afspraken met werknemers worden gemaakt.

AWVN helpt u bij het maken van de afweging om een regeling gebaseerd op de RVU-vrijstelling in te voeren.

Dit doen we door met u alle bouwstenen van de regeling door te nemen, keuzes en afwegingen toe te lichten en u op de hoogte te brengen van relevante best practices. Ook kunnen wij de financiële consequenties doorberekenen met behulp van onze RVU-rekentool. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat uw organisatie in aanmerking komt voor subsidiëring van een deel van de kosten van de regeling via de subsidieregeling MDIEU (Maatwerkregeling Duurzaam Inzetbaar Eerder Uittreden). Ook hierover kunnen wij u adviseren.

Als u besluit een regeling te treffen op basis van de RVU-vrijstelling, dan kunnen wij u helpen bij de onderhandelingen met vakorganisaties of ondernemingsraad. Uiteraard kan het gebeuren dat u rechtstreeks benaderd wordt door een vakorganisatie of ondernemingsraad met het verzoek om zo’n regeling af te spreken. Ook in dat geval is het raadzaam om samen met AWVN te overleggen over inhoud, afwegingen en (financiële) consequenties.

Na de onderhandelingen over het invoeren van een RVU-vrijgestelde regeling, dienen de afspraken te worden uitgewerkt en vastgelegd. AWVN heeft hiervoor een modelregeling opgesteld. Samen met u maken we de regeling voor uw organisatie op maat, waarna u tot communicatie en implementatie kunt overgaan.

RVU-vrijstellingsregeling, RVU-regeling

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden