Sociale partners samen voor duurzame inzetbaarheid

Dienstverlening, arbeidsmarkt, SPDI
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsmarkt.

AWVN neemt samen met vakbonden FNV en CNV Vakmensen deel aan het project Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI).  Hiermee brengen wij duurzame inzetbaarheid in organisaties echt in beweging. Met onze unieke bundeling van paritaire kennis en expertise zetten we hierin uitdrukkelijk sámen met werkgever en werknemers stappen voorwaarts. Want juist door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en vooruitgang.

Veel bedrijven en instellingen zijn al lang bezig met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Talloze cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid, en leiden tot een gevarieerd aanbod in een sector. Toch leiden al die initiatieven nog onvoldoende tot verbetering. Projecten lopen vast, maatregelen missen het beoogde effect of worden niet of te weinig gebruikt. In 2017 hebben AWVN, FNV en CNV Vakmensen besloten de krachten te bundelen, met de ambitie duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk in beweging te krijgen. Zij doen dit door in organisaties en sectoren werkgevers- en werknemersbelangen bij elkaar te brengen.

= tekst loopt door onder de video =

Handen op elkaar voor duurzame inzetbaarheid

Handen op elkaar voor duurzame inzetbaarheid
Voormannen van CNV, FNV en AWVN over het samenwerkingsverband SPDI

De vernieuwende SPDI-aanpak in vier punten
• Op inhoud: onze samenwerking zorgt voor het creëren van een gezamenlijke visie en aanpak van werkgevers- en werknemers(organisaties)
• Op proces: kern van de aanpak is co-creatie met alle geledingen binnen een organisatie en/of sector en in afstemming met sociale partners
• Koppelen van het werknemers- en werkgeversbelang
• Veel aandacht voor het versterken van de arbeidsverhoudingen.

Wat SPDI voor u kan doen

Naast een algemene vraagbaakfunctie, biedt SPDI sectoren en bedrijven diverse vormen van begeleiding en advies. Alle kennis en tools die we dankzij subsidies van het ministerie van SZW ontwikkelen, stellen we gratis beschikbaar via de speciale SPDI-website. Zo kennen onze ervaren adviseurs subsidieregeling MDIEU en andere regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid tot in detail. Zij delen hierover graag hun kennis. Bij de MDIEU-regeling ontvangt SPDI voor deze algemene vraagbaakfunctie subsidie van SZW. Aarzel dus niet om hier gebruik van te maken, vaak kunnen we u kosteloos verder helpen.
Overweegt u om ondersteuning in te schakelen ten behoeve van eigen activiteiten in, dan brengen wij hiervoor graag een offerte uit. De kosten die we in rekening brengen, hebben uitsluitend tot doel onze inzet te organiseren en te bekostigen. De enige winst die wij nastreven is een duurzamer inzetbaar Nederland.

Neem contact op

Met de maandelijkse SPDI-nieuwsbrief mist u nooit de laatste ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid! Meld u hier aan

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden