Werkingssfeeronderzoek: voorkom onaangename verrassingen

Dienstverlening AWVN, arbeidsvoorwaarden, werkingssfeeronderzoek
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Op uw onderneming kan een cao of pensioenregeling van toepassing zijn waar u niet voor hebt gekozen (werkingssfeer), en waar u zich misschien niet eens van bewust bent. Een werkingssfeeronderzoek van AWVN geeft u met een grote mate van zekerheid of u aan uw huidige of aan een andere cao gebonden bent. 

Algemeen verbindend verklaard: daar komt u niet zomaar onderuit

U kunt als werkgever verplicht worden een bedrijfstak-cao of bedrijfstakpensioenregeling toe te passen, ook als u daar zelf niet voor gekozen hebt. Zo kunt u ineens – en zelfs met terugwerkende kracht – met kosten geconfronteerd worden. Dat is het geval als de activiteiten van uw onderneming onder de werkingssfeer vallen van een cao die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend is verklaard (avv; hetgeen overeenkomt met wetgeving). Daar kunt u dus niet zomaar onder uit. Dat geldt ook als een bedrijfstakpensioenregeling door de minister van SZW verplicht is gesteld. Dat u al aan een andere cao of pensioenregeling gebonden bent, is daarbij meestal niet van belang.
In diverse bedrijfstakken onderzoeken werkgeversorganisaties en vakbonden (sociale partners) actief of bedrijven onder de zogeheten werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde cao of verplichtstellingsbesluit vallen. Als dat zo blijkt te zijn, dan bent u als werkgever verplicht om de cao of de pensioenregeling na te leven – zelfs wanneer de cao of de bedrijfstakpensioenregeling voor uw onderneming niet goed past. Dit kan bij een algemeen verbindend verklaarde cao met terugwerkende kracht tot 5 jaar worden afgedwongen, en bij een bedrijfstakpensioenfonds kan het tot 20 jaar teruggaan. Hier kunnen al gauw miljoenen mee zijn gemoeid.

Fusie, outsourcing, andere producten…

Er kan een andere, heel concrete aanleiding zijn waardoor u zich afvraagt of wellicht een bepaalde cao of pensioenregeling van toepassing is. Bijvoorbeeld als door fusie of in- of outsourcing uw totale activiteiten wijzigen, wanneer u nieuwe activiteiten gaat verrichten of wanneer u juist bedrijfsactiviteiten afstoot. Maar uw bedrijfsactiviteiten kunnen ook geleidelijk, in de loop der jaren, zijn gewijzigd: misschien bent u wel andere producten gaan maken of maakt u uw producten van andere grondstoffen.
Daarnaast kan ook zo zijn dat de werkingssfeer van een cao of pensioenregeling gewijzigd is. Daardoor kan de cao of pensioenregeling die een aantal jaren geleden niet van toepassing was op uw bedrijf, dat vandaag wel zijn.

Schade voorkomen!

Werkingssfeerbepalingen zijn vaak moeilijk te doorgronden. Daardoor is de vraag of een bepaalde cao of pensioenregeling op uw activiteiten van toepassing is, vaak niet gemakkelijk te beantwoorden. Dit leidt regelmatig tot juridische procedures, waarbij de financiële belangen vaak groot zijn. Als u schade wilt voorkomen of beperken, is het zaak tijdig te weten welke bedreigingen u boven het hoofd hangen. Dat kan door een werkingssfeeronderzoek.

Werkingssfeeronderzoek geeft grote mate van zekerheid

In een werkingssfeeronderzoek brengen wij in beeld welke cao’s of pensioenregelingen op uw bedrijfsactiviteiten van toepassing kunnen zijn, en welke alternatieven er mogelijkerwijs zijn. Op basis van het het werkingssfeeronderzoek kunnen wij u in elk geval met een grote mate van zekerheid vertellen of u aan uw huidige of aan een andere cao gebonden bent – of dat u verplicht zou moeten aansluiten bij een (ander) bedrijfstakpensioenfonds.

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden