06 februari 2024

Vaststellen maandsalaris op WML-niveau

Omdat sinds 1 januari 2024 in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) het minimumuurloon is vastgesteld, kan dit gevolgen hebben voor het vaststellen van het maandsalaris op WML-niveau.

 

Leden kunnen deze notitie onderaan deze pagina ook als PDF downloaden

Als een vaste arbeidsduur per week en een vaste beloning per maand is overeengekomen in de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling, dan is het in de nieuwe WML zo geregeld dat u mag uitgaan van een gemiddeld aantal te werken uren per maand. Hierbij moet u wel rekening houden met het aantal werkbare dagen/uren in een kalenderjaar – en dat aantal kan per jaar verschillen. Toevalligerwijs is 2024 een schrikkeljaar en dat betekent dat er dit jaar meer werkdagen/uren zijn dan gemiddeld over de jaren. Dit kan botsen met het aantal werkbare uren dat uit de cao/avr blijkt. Onderdeel 1 gaat nader in op deze situatie.

Onderdeel 2 gaat in op de situatie dat in de cao een jaarurennorm is afgesproken.
Onderdeel 3 gaat in op de situatie van de deeltijder.

Verder lezen?

Log in

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden