Jaarurenovereenkomst (jaarurennorm)

Arbeidsrecht - arbeidsovereenkomstWat kan AWVN voor u betekenen?
Bekijk de dienstverlening van AWVN op het gebied van het arbeidsrecht.

Een jaarurenovereenkomst (synoniemen: jaarurensystematiek, jaarurennorm) is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin de totale jaarlijkse arbeidsduur is vastgelegd. Gedurende het jaar zijn de werkdagen en -tijden flexibel.

 

Binnen de totale jaarlijkse arbeidsduur worden de werkdagen en -tijden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met het feitelijke werkaanbod. Al naar gelang dit werkaanbod tijdens bepaalde perioden van het jaar wisselt, zullen ook de werktijden per dag, per week of per periode wisselen. De regeling kan ook inhouden dat de werknemer op andere tijdstippen werkt dan traditioneel gebruikelijk is (bijvoorbeeld op zaterdag/zondag of buiten de reguliere werktijden in een bedrijf).

Indien het merendeel van de werkdagen en -tijden onvoorspelbaar is, is sprake van een (grotendeels) onvoorspelbaar werkpatroon. In dat geval moeten referentiedagen en- uren worden vastgelegd en geldt een minimale oproeptermijn.

Dit contract kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Verschil arbeidsduur per week vs jaarurenovereenkomst

Vaak is de (contractuele) arbeidsduur geregeld door uit te gaan van een vast aantal te werken uren per week, verdeeld over een aantal dagen. Daarnaast zijn er regelingen voor vrijaf op feestdagen, het aantal vakantiedagen, eventuele roostervrije dagen, overuren etc.

In een flexibele jaarurenovereenkomst met een jaarlijkse arbeidsduur wordt allereerst vastgelegd hoeveel uren per jaar een werknemer dient te werken. Vervolgens worden (beschermende) regelingen getroffen met betrekking tot de (maximale/minimale) werktijden per dag of per week.

Het specifieke karakter van een jaarurenovereenkomst brengt mee dat goed moet worden gekeken welke elementen van de gebruikelijke arbeidsovereenkomst mogelijk moeten worden aangepast. Te denken valt aan verlof, overwerk en vergoedingen voor afwijkende en verschoven werktijden. In een jaarurenovereenkomst wordt bijvoorbeeld wel gewerkt met plus- en minuren.
Hoe de regeling eruit komt te zien kan per geval verschillen.

Update Maaike Hilhorst 12/2022

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden