18 december 2019

IOW wordt met 4 jaar verlengd

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, aanspraak maken op een IOW-uitkering. De wetswijziging is inmiddels aangenomen en gepubliceerd.

Met deze aanpassing wil het kabinet oudere werknemers, die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, tegemoet blijven komen. De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, hebben zij recht op een IOW-uitkering totdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

De IOW heeft een tijdelijk karakter en zou per 1 januari 2020 aflopen. Dit betekent dat tot en met 31 december 2019 werknemers die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering (of loongerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking komen voor de IOW. Dit zou betekenen dat er dan vanaf 2022 geen nieuwe instroom zou meer zijn in de IOW.

In het regeerakkoord is echter afgesproken dat de IOW wordt verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Aangezien de eerste WW-dag (of de 1e dag van de loongerelateerde WGA-uitkering) bepalend is voor het recht op IOW-uitkering, gelden de nieuwe voorwaarden voor WW- of WGA-rechten die ontstaan vanaf 1 januari 2020. Verlengen van de IOW met 4 jaar betekent, gelet op de maximale WW-duur van 24 maanden, dat de nieuwe instroom (in de IOW) niet eindigt vanaf 2022, maar vanaf 2026.

Als resultaat van een toezegging aan het Kamerlid Stoffer zal de toetredingsleeftijd niet meegroeien met de pensioenleeftijd, zoals afgesproken in het regeerakkoord, maar vanaf 1 januari 2020 worden vastgelegd op 60 jaar en 4 maanden.

De beide aanpassingen zijn door het parlement aangenomen en inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden