Zo draagt u als directeur of manager bij aan de psychische gezondheid van medewerkers

Op deze pagina leest u hoe directie- en managementleden omstandigheden kunnen creëren waarin werknemers de juiste ondersteuning krijgen om in goede psychische gezondheid aan het werk te blijven, ook in deze tijden van crisis.

Voor veel mensen is (grotendeels) thuiswerken de norm geworden en mede hierdoor vervagen de grenzen tussen werk en privé. Daarnaast zijn er persoonlijke omstandigheden die tot een verslechterde psychische gezondheid kunnen leiden, die ook op werkgebied gevolgen hebben. Als organisatie is het van belang ook aandacht te hebben voor ingrijpende veranderingen in de privésituatie en hier op een goede manier mee om te gaan.

Heldere communicatie

 • Geef regelmatig (op een vast moment) updates. Besteed extra aandacht aan overheidsmaatregelen die directe invloed hebben op de persoonlijke situatie van medewerkers of de werkzaamheden van de organisatie. Communiceer op verschillende manieren, zoals webinars, nieuwsbrieven, e-learnings, vlogs en blogs.
 • Verwijs hierbij enkel naar betrouwbare en begrijpelijke bronnen:
  –   De website van de Rijksoverheid
  –   Eenvoudige uitleg over corona: Steffie
  –   Uitleg over corona in een andere taal: Pharos
 • Communiceer over wat de prioriteiten in werkzaamheden zijn.
 • Communiceer over hoe te werken met een uitgedunde of overbelaste personeelsbezetting.
 • Geef medewerkers de ruimte.

Waardering en betrokkenheid

 • Toon begrip en erken dat we samen in een uitzonderlijke situatie zitten die op verschillende manieren van invloed is op het werk- en privéleven van zowel werknemers als van de directie- en managementleden zelf.
 • Laat waardering voor de inzet van werknemers blijken.
  –   Reserveer ruimte in de interne communicatie om stil te staan bij hoe werknemers met hun werk omgaan tijdens deze crisis.
  –   Stuur vanuit de organisatie een blijk van waardering naar werknemers.

Aandacht voor begeleiding

Werknemers die van een in- of externe jobcoach begeleiding krijgen bij het werk, zijn erbij gebaat dat op een aantal vlakken extra hulp of aandacht wordt geboden. Deze tips van jobcoaches kunnen u helpen de begeleiding in deze coronacrisis goed met elkaar af te stemmen. Zie ook het hoofdstuk Rol begeleiders van deze handreiking over hoe om te gaan met in- en externe begeleiding in deze crisisperiode.

Aandacht voor rouwverwerking

Het coronavirus eist vele slachtoffers. Er bestaat een kans dat er ook binnen uw organisatie werknemers komen te overlijden, of dat er mensen zijn die een naaste verliezen. Het opstellen van een rouwprotocol kan ondersteunend zijn hoe in deze situatie te handelen. Hiervoor kunt u dit voorbeeld gebruiken.

Schuldhulpverlening

De economie heeft flink te lijden onder de coronacrisis; schuldenproblematiek ligt op de loer. Ook mensen met een baan kunnen in een situatie terecht gekomen waarin zij schuldhulpverlening nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat de partner minder of helemaal geen inkomen meer heeft. Werkgevers kunnen een visie opstellen en beleid vaststellen ten aanzien van (problematische) schulden van werkenden. Deze wegwijzer voor werkgevers en dit stappenplan helpen u financiële problemen te herkennen en ondersteunen u bij het opzetten van passend beleid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden