Over de dashboards in het AWVN-dataportaal

Dataportaal: het cao-dashboard

Het cao-dashboard bevat informatie over de looptijd, loonstijging en de onderhandelingen. In dit dashboard worden cao’s met elkaar vergeleken op de volgende aspecten: de meest recente loonstijging op twaalfmaandsbasis, de loonstijging van de afgelopen vijf jaar en de looptijd. In dit dashboard zijn tevens alle relevante documenten (voorstellenbrieven, statusoverzichten, akkoorden) van cao’s opgenomen. Ieder AWVN-lid heeft een eigen dashboard waarmee de eigen cao vergeleken wordt met (maximaal) vijf andere cao’s, de sector en de algemene markt.

 

cao-dashboard, AWVN-dataportaalDit is een van de dashboards die beschikbaar is op het AWVN-dataportaal.

Het dataportaal is de plek voor werkgevers om zelf actuele inzichten te halen uit de data van werkgeververeniging AWVN. Het cao-dashboard, gebaseerd op data uit de cao-database van AWVN, is exclusief voor leden van AWVN beschikbaar.

AWVN-dataportaal
EXCLUSIEF VOOR LEDEN

AWVN-dataportaal

AWVN-dataportaalHet AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat generieke en exclusieve (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen. Het dataportaal wordt de komende tijd verder uitgebreid met nieuwe dashboards. Meer…

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden