Over de dashboards in het AWVN-dataportaal

Dataportaal: dashboard pensioenpremies (BPF)

Het dashboard ′Pensioenpremies BPF-regelingen′ geeft inzicht in de ontwikkeling van de gemiddelde pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen bij bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. De inzichten zijn gebaseerd op de gegevens van ruim 40 bedrijfstakpensioenfondsen; onder deze regelingen vallen ruim 5 miljoen medewerkers.

 

Dataportaal, voorbeeld pensioenpremies
Voorbeeldgrafiek pensioenpremies BFP-regelingen

Ga direct naar de dashboards:
ongewogen dashboard (iedere regeling telt even zwaar; er is niet gecorrigeerd voor het aantal deelnemers onder een BPF)
gewogen dashboard (gecorrigeerd voor het aantal deelnemers onder een BPF)

Dit is een van de dashboards die beschikbaar is op het AWVN-dataportaal.

Het dataportaal is de plek voor werkgevers om zelf actuele inzichten te halen uit de data van werkgeververeniging AWVN.

AWVN-dataportaal
Exclusief voor leden

AWVN-dataportaal

AWVN-dataportaalHet AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat generieke en exclusieve (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen. Het dataportaal wordt de komende tijd verder uitgebreid met nieuwe dashboards. Meer…

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden