Over de dashboards in het AWVN-dataportaal

Dataportaal: dashboard woon-werkvergoeding

Dit dashboard bestaat uit drie delen en geeft informatie over de gemiddelde kilometervergoeding, de kilometerdrempel en de kilometergrens voor het woon-werkverkeer in Nederland. Dit dashboard is gebaseerd op de mobiliteitsdatabase van AWVN.

 

AWVN-dataportaal woon-werkverkeer
Voorbeeldgrafiek vergoeding woon-werkverkeer

1. Vergoeding woon-werkverkeer
Dit dashboard toont de gemiddelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer.
2. Kilometerdrempel voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een ondergrens (drempel) opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de drempel voor de te vergoeden woon-werkkilometers.
3. Kilometergrens voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een bovengrens opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de bovengrens voor de te vergoeden woon-werkkilometers.

Dit is een van de dashboards die beschikbaar is op het AWVN-dataportaal.

Het dataportaal is de plek voor werkgevers om zelf actuele inzichten te halen uit de data van werkgeververeniging AWVN. Het dataportaal is exclusief toegankelijk voor leden van AWVN.

AWVN-dataportaal
EXCLUSIEF VOOR LEDEN

AWVN-dataportaal

dataportaal Het AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat generieke en exclusieve (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen. Het dataportaal wordt de komende tijd verder uitgebreid met nieuwe dashboards. Meer…

aanmelden