Over de dashboards in het AWVN-dataportaal

Dataportaal: dashboard woon-werkvergoeding

Dit dashboard bestaat uit drie delen en geeft informatie over de gemiddelde kilometervergoeding, de kilometerdrempel en de kilometergrens voor het woon-werkverkeer in Nederland. Dit dashboard is gebaseerd op de mobiliteitsdatabase van AWVN.

 

AWVN-dataportaal woon-werkverkeer
Voorbeeldgrafiek vergoeding woon-werkverkeer

1. Vergoeding woon-werkverkeer
Dit dashboard toont de gemiddelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer.
2. Kilometerdrempel voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een ondergrens (drempel) opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de drempel voor de te vergoeden woon-werkkilometers.
3. Kilometergrens voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een bovengrens opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de bovengrens voor de te vergoeden woon-werkkilometers.

Dit is een van de dashboards die beschikbaar is op het AWVN-dataportaal.

Het dataportaal is de plek voor werkgevers om zelf actuele inzichten te halen uit de data van werkgeververeniging AWVN. Het dataportaal is exclusief toegankelijk voor leden van AWVN.

AWVN-dataportaal
EXCLUSIEF VOOR LEDEN

AWVN-dataportaal

dataportaal Het AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat generieke en exclusieve (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen. Het dataportaal wordt de komende tijd verder uitgebreid met nieuwe dashboards. Meer…

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden