Over de dashboards in het AWVN-dataportaal

Dataportaal: dashboard transitievergoeding

Dit dashboard geeft inzichten uit de volledig ingevulde berekeningen van de rekentool AWVN-transitievergoeding.

 

AWVN-dataportaal transitievergoeding
Voorbeeldgrafiek dashboard transitievergoeding

Deze tool wordt door zowel werkgevers als werknemers veelvuldig gebruikt om een transitievergoeding te berekenen. In dit dashboard ziet u het aantal bruto maandlonen dat als basis dient voor het berekenen van de transitievergoeding. De daadwerkelijk berekende vergoeding in euro’s is ook opgenomen. De database bevat ruim 87.000 berekeningen (peildatum: 1 maart 2023). De database is geschoond voor extreme waarden.

Dit is een van de dashboards die beschikbaar is op het AWVN-dataportaal.

Het dataportaal is de plek voor werkgevers om zelf actuele inzichten te halen uit de data van werkgeververeniging AWVN. Het dataportaal is exclusief toegankelijk voor leden van AWVN.

AWVN-dataportaal
EXCLUSIEF VOOR LEDEN

AWVN-dataportaal

Het AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat generieke en exclusieve (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen. Het dataportaal wordt de komende tijd verder uitgebreid met nieuwe dashboards. Meer…

aanmelden