30 juni 2022

Grensarbeidsregelingen: afspraken sociale zekerheid verlengd

In het bericht op de website van 14 juni Aparte grensarbeidsregelingen stoppen 1 juli – wat nu? hebt u kunnen lezen dat de speciale grensarbeidsregelingen met België en Duitsland met ingang van 1 juli 2022 vervallen. Dat geldt ook voor de speciale corona-afspraken voor sociale zekerheid. Echter, in de Administratieve Commissie is afgesproken dat de maatregelen op het vlak van de sociale zekerheid worden verlengd tot 1 januari 2023. Hoe zit het nu precies?

Verlenging maatregelen sociale zekerheid

In de brief aan de Tweede Kamer van 20 juni 2022 geeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat de coronamaatregelen voor de sociale zekerheid die gelden tot 1 juli 2022 niet worden verlengd. De coronamaatregelen, dat wil zeggen de bijzondere EU-maatregelen waarbij de werktijd in het woonland niet meetelt voor de vraag of de werknemer meer of minder dan 25% van de werkzaamheden in het woonland verricht, zijn direct gekoppeld aan de beperkende coronamaatregelen, zoals het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken. Nu deze beperkende maatregelen niet meer gelden, is er geen reden de afspraken te verlengen.

In de brief geeft zij echter ook aan dat het wegvallen van de coronamaatregelen niet meteen zullen leiden tot het verschuiven van de sociale zekerheid van het werkland naar het woonland. In de EU Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is afgesproken dat het thuiswerken het komende half jaar, dus tot 1 januari 2023, niet zal leiden tot een verschuiving van de sociale zekerheid. De grensarbeiders zouden daarover nog worden geïnformeerd.

De verlenging nader geduid

De afspraken in de Administratieve Commissie dat het thuiswerken tot 1 januari 2023 geen gevolgen heeft voor de sociale zekerheid, is een algemene goedkeuring die niet gekoppeld is aan de coronamaatregelen. Er zijn geen verdere voorwaarden voor de toepassing van de goedkeuring bekend.
De verlenging betekent in onze optiek dat thuiswerken van de grensarbeider niet zal leiden tot een verschuiving van de sociale zekerheid van het werkland (Nederland) naar het woonland (België of Duitsland), ook niet als de werknemer meer dan 25% van zijn tijd in het woonland werkt. Dit is ook zo:
– als het thuiswerken vanuit overheidswege niet verplicht is, maar is gebaseerd op een thuiswerkregeling waarbij de werkgever structureel thuiswerken van de werknemers, inclusief de grensarbeiders, toestaat; en
ongeacht of de werknemer vóór de coronapandemie ook al één of meer dagen thuiswerkte.

Zekerheid door middel van een “artikel 16” procedure?

Mocht u in de periode van 1 juli 2022  tot 1 januari 2023 (of daarna) zekerheid wensen over de sociale zekerheidspositie van uw grensarbeider, dan bestaat onder toepassing van de sociale zekerheidsverordening 883/2004 de mogelijkheid op individuele basis een zogenaamde “artikel 16-overeenkomst” te sluiten.
Als u een verzoek doet op basis van artikel 16, dan gaat de SVB in overleg met de buitenlandse sociale zekerheidsinstellingen, zoals in België de RSZ. In dat overleg wordt besproken of er bezwaren bestaan om in afwijking van de reguliere aanwijsregels uit de Europese Verordening, zoals bij het werken in meer EU-lidstaten waarbij de werknemer in het woonland onder voorwaarden onderworpen is aan de sociale zekerheid, de sociale zekerheid van het werkland (Nederland) tijdelijk voort te zetten.

Fiscale grensarbeidersregelingen niet verlengd

De speciale, fiscale grensarbeidsregelingen vervallen met ingang van 1 juli 2022. Wat dat betekent leest u in het bericht van 14 juni, Aparte grensarbeidsregelingen stoppen 1 juli – wat nu?.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden