Zelfcoach

Regelingen en subsidies

Lees­wijzer Inhoudsopgave

5.0 Introductie
5.1 Wetten
5.2 Regelingen en subsidies

U wilt werk creëren voor mensen uit de doelgroep. U kunt uw werkgeversrisico’s afdekken of verkleinen door van regelingen en subsidies gebruik te maken. Deze compenseren (deels) kosten en risico’s van:

  • Productiviteitsverlies
  • Uitval door ziekte
  • Extra begeleiding of werkplekaanpassingen
  • Andere investeringen die nodig zijn om deze kandidaten aan het werk te helpen.

De regelingen rond re-integratie en individuele voorzieningen zijn complex. Welke regelingen en subsidies u kunt gebruiken, hangt af van de instantie die verantwoordelijk is voor de arbeidsondersteuning van uw werknemer. Per gemeente kunnen de beschikbare instrumenten verschillen. Vergroot uw kennis over regelingen en subsidies. Denk aan de no-riskpolis, jobcoaching en loonkostenvoordelen.

Overzicht instrumenten re-integratie

Een uitgebreid overzicht van en toelichting op alle regelgeving, instrumenten en voorzieningen staat vanaf pagina 13 in de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dezelfde brochure staan gedetailleerde stappenplannen opgenomen voor verschillende arbeidsvormen voor mensen met een beperking.

TIP Gebruikmaken van de beschikbare instrumenten betekent voor u extra administratie. U kunt hulp en advies krijgen van UWV, het Werkgeversservicepunt (WSP) in uw arbeidsmarktregio of een re-integratiebedrijf. Bij SAMENWERKEN vindt u hierover meer informatie.

TIP vraag bij het Werkgeversservicepunt in uw arbeidsmarktregio na wat de specifieke regionale instrumenten en voorwaarden zijn.

Subsidiecalculator

Deze online subsidiecalculator toont regelingen en subsidies voor een nieuwe of recent in dienst getreden medewerker met een beperking. De calculator toont de hoogte van de bedragen, achtergrondinformatie over de regelingen en te ondernemen acties. Deze site linkt door naar organisaties waar u de subsidie of regeling kunt aanvragen.

Calculator premiekorting, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie

Heeft u recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast. Ook krijgt u informatie over hoogte, duur en toepassing van de loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel.

N.B. de tegemoetkoming voor jeugdige medewerkers tot 21 jaar wordt per 1 januari 2020 gehalveerd en per 2024 afgeschaft.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden