Duurzaam inzetbaar? Da’s voor de werkgever, ik doe gewoon mijn werk

Bij een bloemenveiling werd al jaren een event georganiseerd rondom duurzame inzetbaarheid. De opkomst was matig, alleen een beperkte groep kwam elk jaar trouw even kijken. Betrokkenheid bij het onderwerp ontbrak volledig.

In gesprekken met medewerkers bleek dat zij hun belang bij duurzame inzetbaarheid niet goed voor ogen hadden. Het was essentieel om het thema duurzame inzetbaarheid beter bij de doelgroep aan te laten sluiten. Daarom heeft de bloemenveiling dit thema vertaald in woorden die veel beter bij de medewerkers passen. Vervolgens heeft men het concept sterk in je werk gelanceerd, verdeeld over sterk in je hoofd (werkdruk, werk/privé balans), sterk in je lijf (gezondheid en veiligheid) en sterk in je hart (werk doen dat bij je past). Ook heeft de bloemenveiling samen met medewerkers beeldmateriaal gemaakt om sterk in je werk te visualiseren. Er zijn foto’s gemaakt van collega’s waardoor duurzame inzetbaarheid herkenbaar werd. De opkomst bij en uitkomst van het event is verbeterd. Tevens werd na het event meer gebruik gemaakt van de HR-instrumenten die worden ingezet om duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

De experts van AWVN gaven de bloemenveiling dit advies
Zorg dat medewerkers het belang en de urgentie van eigen regie op hun duurzame inzetbaarheid begrijpen (richting). Zodat ze zelf in beweging komen.
• Laat medewerkers weten waarom het voor hen van belang is om aan hun eigen duurzame functioneren te werken. Maak hierbij een heldere vertaalslag naar de aandacht voor het individu. Algemeen beleid op duurzame inzetbaarheid is niet voldoende, juist een persoonsgerichte aanpak werkt.
• Organiseer informatieve workshops met aandacht voor het individu, zodat alle medewerkers kunnen werken aan hun zelfinzicht en doelen stellen.
Zorg voor coaches, die een-op-een aan de slag gaan met medewerkers.
• Informeer leidinggevenden uitvoerig over het belang en train hen in het voeren van gesprekken met hun medewerkers.
• Maak gebruik van goede voorbeelden, bijvoorbeeld medewerkers die succesvol een stap zetten, en deel deze informatie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden