19 februari 2020

Cao’s, inflatie en hun impact op de loonontwikkeling: hoe zit dat?

NPO Radio 1Cao’s, inflatie, belastingen en economische ontwikkelingen hebben allemaal een belangrijke invloed op het loon dat medewerkers uiteindelijk krijgen. Hoe zit dat? In deze podcast wordt het uitgelegd.

Op 2 januari 2020 maakte het CBS bekend dat de cao-lonen in tien jaar tijd nog niet zo hard waren gestegen als in 2019. Charlotte Waaijers van de NOS-economieredactie en Jannes van der Velde (AWVN) reageren op dit bericht in het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Jurjen van den Berg. Charlotte Waaijers plaatst deze loonontwikkeling in historisch perspectief en Jannes van der Velde legt uit hoe inflatie en economische op- en neergang hun impact hebben op de loonontwikkeling

Meer weten over cao-overleg en loonontwikkeling? 
In het arbeidsvoorwaardenoverleg is één van de belangrijkste thema’s de contractloonstijging. Bij het vaststellen van de contractloonstijging in een bedrijf of bedrijfstak gaat het om het vinden van balans. Een te lage loonstijging kan ervoor zorgen dat een bedrijf of bedrijfstak onvoldoende aantrekkelijk is voor werknemers. Een te hoge stijging kan de concurrentiekracht aantasten en tot verlies van werkgelegenheid leiden. Om deze reden is AWVN tegen een uniforme, algemene looneis. Het maken van een goede loonafspraak kan alleen door maatwerk per bedrijf of bedrijfstak toe te passen en is een verantwoordelijkheid van (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers samen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden