07 december 2021

Inflatie-ontwikkelingen en het arbeidsvoorwaardenoverleg

De inflatie is in november met 5,2% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het decembercijfer publiceert het CBS begin januari 2022. Dan weten we het definitieve jaarcijfer voor 2021. Volgens AWVN is er op basis van de huidige cijfers nog geen reden tot grote paniek. De inflatie loopt weliswaar in het laatste kwartaal van 2021 sterk op, maar was in de eerste zeven maanden van 2021 aan de lage kant. Vermoedelijk komt de inflatie over heel 2021 uit op 2,6%.

= tekst gaat onder de video verder =

Laat u niet leiden door hogere inflatie

Laat u niet leiden door hogere inflatie

Vakbonden leggen bij cao-onderhandelingen de sterk gestegen inflatie in oktober en november op tafel. Er zijn drie argumenten om de eis van compensatie te weerleggen:

  1. Waarom uitgaan van de cijfers van twee maanden (oktober en november)?
    Het jaar 2021 bestaat uit meer maanden. Daarnaast kenden de eerste maanden van 2021 een duidelijk veel lagere inflatie.
  2. Stijging structureel of tijdelijk?
    De hoge inflatie in oktober en november is vooral veroorzaakt door sterk gestegen energieprijzen. Niemand weet op dit moment of deze stijging tijdelijk is of toch structureel.
  3. Niet de inflatie, maar de bedrijfsspecifieke context is van belang!
    Hoewel werkgevers in (de voorbereiding op) de cao-onderhandelingen met een schuin oog kijken naar recente inflatieontwikkelingen (om een aantrekkelijk werkgever te blijven, juist in deze tijd van arbeidsmarktkrapte), is de specifieke situatie van het bedrijf of de sector veel belangrijker. Wat zijn de bedrijfseconomische vooruitzichten? Blijf uitgaan van de eigen business case!
Lees meer over inflatie en arbeidsvoorwaardenoverleg in dit webpaper:
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden