Vernieuwing arbeidsvoorwaardenvorming

Veranderende arbeidsverhoudingen leiden er toe dat in veel organisaties behoefte is om het traditionele proces van arbeidsvoorwaardenvorming te vernieuwen.

 

Eén keer per jaar een rondje onderhandelen voldoet steeds minder. De relatie met de vakorganisaties is daarbij uiteraard van cruciaal belang. Het zoeken naar nieuwe vormen (cocreatie, medewerkersparticipatie) gaat hand in hand met het zoeken naar nieuwe inhoud van de cao (meer maatwerk, meer eigen verantwoordelijkheid, meer flexibiliteit).

Klanten schakelen de adviseurs arbeidsverhoudingen van AWVN in voor
• begeleiding van nieuwe vormen van arbeidsvoorwaardenvorming
• het ontwikkelen en formuleren van een visie op moderne arbeidsvoorwaarden

Het anders vormgeven van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming is natuurlijk nauw verweven met de relatie met de vakorganisaties. Om dit soort veranderingen tot een goed einde te brengen, kan een neutrale, derde die samen met sociale partners de vormgeving van een nieuw proces begeleidt, behulpzaam zijn.

Het kan gaan om het organiseren van een informele visiebijeenkomst (‘Zitten we eigenlijk in dezelfde film?’) ter voorbereiding op de echte onderhandelingen. Of het betrekken van medewerkers met de vraag wat zíj eigenlijk echt nodig hebben om met plezier en gemotiveerd te kunnen (blijven) werken. Door hierover samen in gesprek te gaan, leggen we een basis voor co-creatie en mede-eigenaarschap.

Vanzelfsprekend zijn dit soort processen individueel maatwerk, afhankelijk van de wensen van sociale partners. Er zijn vele mogelijkheden en best practices, maar die moeten wel passen in uw situatie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden