AI-starterkit | 3. Succesvol werkproces

Is uw AI-pilot goed verlopen? Dan is het tijd om de nieuwe toepassing en de bijbehorende werkprocessen te vertalen naar de gehele organisatie. Op deze pagina leest u tips. Ook nodigen we u uit om succesvolle voorbeelden met ons te delen. 

Via onderstaande blokken kunt u navigeren op deze pagina. Klik op het desbetreffende blok om naar het onderwerp te gaan. Wilt u juist meer weten over de brainstormfase, of hoe u aan de slag kunt met een AI-pilot? Via de klikbare navigatie onderaan deze pagina kunt u zien waar u de de benodigde informatie kunt vinden.

Praktijkvoorbeeld: Kickstart AI over werkgevers die de krachten bundelen

Praktijkvoorbeeld: Kickstart AI over werkgevers die de krachten bundelen

Experts over AI

Anna Salomons

Experts over AI

De wereld van werk verandert continu. De arbeidsmarkt moet daarom flexibel omgaan met veranderingen die het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) met zich meebrengt. Dit zegt Anna Salomons, hoogleraar werk en ongelijkheid aan de Utrecht School of Economics. Ze gaat met ons in gesprek over de rol van techniek op de werkvloer en hoe HR-managers medewerkers daarbij kunnen betrekken.

Maak uw organisatie AI-ready

Trek lessen uit de pilot: wat werkt wel en wat werkt minder goed? En zorg dat u ook goed op de hoogte bent van wet- en regelgeving. Lees onderstaande tips goed door en beantwoord de vragen om uw organisatie AI-ready te maken.

 

Maak uw organisatie AI-ready

Na afloop van de pilot heeft u een aantal vragen te beantwoorden. Denk aan:

  • Waar zien we risico’s of negatieve bijwerkingen en hoe kunnen we die beperken of voorkomen?
  • Waar zien we aanvullende mogelijkheden?
  • En hoe evalueren we de pilot en hoe communiceren we hierover met onze medewerkers?

Zorg ervoor dat u eventuele struikelblokken duidelijk in beeld brengt en waar mogelijk oplost. Daarmee maakt u de organisatie klaar voor de toepassing van AI.  Ook zult u medewerkers goed moeten scholen. Daarover leest u meer in het blok hieronder.

Wet- en regelgeving: AI-act en AVG

De commerciële en dus massale opkomst van nieuwe vormen van AI hebben ook gevolgen voor wet- en regelgeving. De wetgeving wordt immers op het gebruik ervan aangepast. Een goed voorbeeld is de recent (bijna) vastgestelde AI-act van de EU. Deze heeft het karakter van een productkwaliteitskeurmerk; een soort ‘CE-keurmerk’ voor AI-toepassingen.

Bij de toepassing van AI worden veelal ook (on)gericht persoonsgegevens verwerkt. Organisaties moeten daarom rekening houden met de privacy van werknemers en anderen, en op tijd nagaan wat er volgens de privacywetgeving (AVG) en later de AI Act is vereist. Ondernemingsraden en functionarissen gegevensbescherming spelen hierbij een belangrijke rol. Lees er meer over in de blog die we over dit onderwerp schreven.

Zorg dat iedereen aangehaakt blijft

Medewerkers gaan aan de slag met AI. Zorg dat u als HR betrokken blijft.  Blijf vragen stellen over de uitvoering en of medewerkers ergens tegenaan lopen.

Houd de vinger aan de pols

Tijdens het experimenteren met een AI-toepassing heeft u mogelijk een aantal uitdagingen of risico’s geïdentificeerd voor uw organisatie of de kwaliteit van het werk. De keuzes die organisaties maken bij de implementatie van nieuwe technologie zijn van groot belang voor de wijze waarop werknemers deze ervaren. Ook wanneer de technologie breder uitgerold wordt, is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Zorg dat u als werkgever en HR betrokken blijft. Blijf daarom vragen stellen over de uitvoering en of medewerkers ergens tegenaan lopen en of zij mogelijkheden zien voor verbetering.

Zorg voor de juiste scholing

Zorg dat u medewerkers de juiste training krijgen zodat ze AI goed leren gebruiken. Stel ook duidelijke protocollen op, zodat AI-gebruik veilig kan gebeuren. Zo zijn medewerkers goed voorbereid voor wanneer het gebruik van AI de norm is. Houd medewerkers daarnaast ook betrokken bij de AI-gerelateerde doelstellingen van de organisatie. En geef ze de ruimte om te experimenteren met AI in hun dagelijkse werkzaamheden.

Gelijke kansen

Kijk binnen uw organisatie naar wie er met AI aan de slag gaan, maar ook vooral naar wie er achterblijven. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mannen AI veel vaker toepassen in hun werk dan vrouwen, zelfs als ze in dezelfde beroepen werken. Hoe komt dat? Ga dat na en bespreek het. Zorg als organisatie dat iedereen blijft aangehaakt en niemand achterblijft bij het gebruik van AI.

Zijn uw doelen behaald?

AI kan uw organisatie helpen om uw doelstellingen te realiseren. Of een AI-implementatie geslaagd is, hangt af van wat u ermee wilt bereiken. Bijvoorbeeld of het de efficiëntie verbetert, kosten bespaart, en de kwaliteit van producten of diensten verhoogt.

Wanneer is AI-gebruik een succes?

De resultaten moeten meetbaar zijn, zoals kortere verwerkingstijden, hogere tevredenheid (intern en/of extern) of meer productiviteit. Daarnaast moet AI goed aansluiten bij de werkprocessen en breed gedragen worden door medewerkers. Medewerkersbetrokkenheid is essentieel. Succes houdt ook in dat ethische normen en privacyregels worden gerespecteerd, en dat de technologie betrouwbaar en transparant werkt. Door regelmatig te evalueren en feedback te verzamelen kunt u blijven verbeteren en zorgen dat de AI-oplossingen in lijn blijven met de bedrijfsdoelen. Zo kunt u AI-gebruik als een duurzaam succes beschouwen.

Op naar dagelijks gebruik

De toepassing van AI  is in bijna  ieder bedrijf anders. Toch kunnen we van elkaar leren. Heeft u vragen of wilt u een voorbeeld delen? Laat het ons weten!

Waar moet u nog rekening mee houden? 

Sommige belangrijke aspecten verdienen speciale aandacht bij het gebruik van AI in de dagelijkse praktijk. Om te verzekeren dat de AI-systemen goed werken en aan de bedrijfsdoelen blijven voldoen, moeten ze voortdurend worden gecontroleerd en beoordeeld. Zorg ervoor dat uw medewerkers zijn opgeleid en ondersteund worden om zich vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën en deze efficiënt te gebruiken.

Houd rekening met ethiek, privacy en gegevensbescherming om vertrouwen te behouden en juridisch compliant te zijn. Wees flexibel en bereid om de AI-strategie te wijzigen op basis van feedback en veranderende situaties binnen de organisatie. Ten slotte, moedig een cultuur van innovatie en samenwerking aan, waar AI wordt gezien als een instrument om groei en verbetering te bevorderen. Als u deze factoren in overweging neemt, kunt u AI succesvol toepassen in uw dagelijkse bedrijfsprocessen.

Op naar dagelijks gebruik 

Is de pilot goed verlopen en staan alle signalen op groen voor een (grootschalige) toepassing van AI binnen uw organisatie? Dan kunt u binnen uw organisatie AI gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. Wilt u toch nog een laatste check doen of u niets vergeten bent? Controleer dan of uw AI-toepassing voldoet aan de vijf belangrijkste punten volgens AWVN:

  1. Doelen: Formuleer duidelijk wat u met AI wilt bereiken: zorg dat AI een middel blijft en niet het doel wordt
  2. Toepassing: Onderzoek welke technologie het meest voor uw doel geschikt is
  3. Dilemma’s: Denk goed na over de (onbedoelde) gevolgen van AI binnen uw organisatie
  4. Werkvloer: Praat met medewerkers en maak uw organisatie AI-ready
  5. Praktijk: Houd de vinger aan de pols bij de toepassing van AI in de dagelijkse praktijk

Deel uw praktijkvoorbeelden

Wilt u reageren, zijn er vragen of heeft u een mooi praktijkvoorbeeld om te delen? Laat het ons weten. Als vereniging kunnen we immers van elkaar leren. Stuur een mailtje naar werkgeverslijn@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden