AI-starterkit | 2. Het eerste gebruik

Een pilot is een goede manier om binnen de organisatie alvast te oefenen met het juist inzetten van AI. Experimenteer wat wel en niet werkt. Laat bijvoorbeeld een deel van de medewerkers AI gebruiken voor een bepaalde taak en een ander deel niet. Op deze pagina leest u waar u verder rekening mee moet houden bij het uitrollen van een AI-pilot.

Via onderstaande blokken kunt u navigeren op deze pagina. Klik op het desbetreffende blok om naar het onderwerp te gaan. Wilt u juist meer weten over de brainstormfase, of hoe u een AI-toepassing organisatiebreed kunt introduceren? Via de klikbare navigatie onderaan deze pagina kunt u zien waar u de de benodigde informatie kunt vinden.

Praktijkvoorbeeld: NS over keuzes maken op basis van data

Praktijkvoorbeeld: NS over keuzes maken op basis van data

Experts over AI

Alexander Klöpping

Experts over AI

Alexander Klöpping is de keynote-spreker tijdens het AWVN-jaarcongres: Bits, bots & banen. In zijn lezing stelt hij interessante toekomstgezichten van hoe AI de wereld van werk gaat veranderen. Zelf kan en wil hij in het dagelijks leven niet meer zonder AI. ′Waar mogelijk probeer ik werkprocessen te automatiseren.  Ik adviseer werkgevers om te experimenteren en te ontdekken wat zij met AI kunnen doen.′

Werk de samenwerking tussen HR en datawetenschap uit

Data en AI kunnen een nuttig hulpmiddel zijn om HR-processen te optimaliseren en talent effectiever te managen. Maar waar begint u?

Hoe kunnen HR en data elkaar versterken?

Vaak beschikken HR-afdelingen al over veel data maar benutten zij deze nog niet. Hier liggen kansen. Het is echter een misvatting dat de HR-medewerker van de toekomst data-analist moet zijn. Wel is het nuttig om de basisprincipes van statistiek te snappen en de beperkingen van data en AI te kennen. Dit helpt HR-medewerkers om de verzamelde gegevens te interpreteren en bruikbare inzichten te verkrijgen.

HR moet daarnaast de samenwerking zoeken met collega’s die veel met data werken. Er moet sprake zijn van een samenspel, waarbij data-analisten de beschikbare data ontcijferen en HR de ontwikkelingen achter de cijfers. HR kan een strategische rol pakken door ontwikkelingen naar aanleiding van AI-gebruik binnen de organisaties te duiden en waar nodig aan te sturen.

Start een pilot

Wanneer de doelen van het gebruik van AI helder zijn, de mogelijke neveneffecten in kaart zijn gebracht en de kansen en risico’s tegen elkaar zijn afgewogen, is het goed om te starten met een pilot.

Start met experimenteren

Hierbij brengt u in een afgebakende omgeving en voor een afgebakende periode de AI-toepassing in de praktijk. Maak afspraken over tussentijdse pijlmomenten en een eindevaluatie.

Stel realistische doelen in het gebruik

De kwaliteit van AI-gegenereerde output is afhankelijk van de prompts die mensen erin stoppen. Goed omgaan met AI is mensenwerk. Met de aanstaande ontwikkelingen op het gebied van AI moeten werknemers voorbereid worden om deze rol goed uit te voeren. Voor HR ligt de belangrijke taak om het gedachtegoed dat nodig is voor een succesvolle inzet van AI te verspreiden in de organisatie.

Monitor de werkprocessen

Zorgt het gebruik van AI dat het gestelde doel in zicht komt, of loopt uw organisatie toch tegen moeilijkheden aan? 

Blijf de gestelde doelstellingen in het vizier houden

Blijf tijdens de pilot de doelstellingen in het vizier houden: het gebruik van AI is geen doel op zich. Monitor niet alleen de doelmatigheid, maar ook de impact van de technologie op de ervaren kwaliteit van arbeid. Want doen medewerkers nog wel waarvoor ze zijn aangenomen, of neemt AI juist het werk over dat ze leuk vinden?

Pas het proces waar nodig aan

Leg de resultaten binnen de pilot regelmatig naast elkaar. U kunt dan gericht onderzoeken of de inzet van AI echt resultaat oplevert. Is dat niet het geval? Dan moet u de vraag stellen of AI wel juist wordt ingezet, en of medewerkers wel goed kunnen omgaan met deze nieuwe technologie. Pas het proces waar nodig aan.

Rol van medewerkers in pilotfase

De pilotfase is gestart. Hoe kunt u medewerkers het beste betrokken bij het proces?

Maak gebruik van de kennis van medewerkers

Medewerkers die gebruikmaken van technologie voor de uitvoering van hun werk hebben vaak beter zicht op de mogelijkheden ervan dan managers die verder van het proces afstaan. Daarom is het belangrijk om hen ook tijdens de experimenteerfase te betrekken bij de invulling van het experiment. Maak gebruik van de kennis van medewerkers bij het verder vormgeven van de technologische innovatie.

De veranderende rol van medewerkers

Werkgevers moeten realistisch kijken naar hoe AI door medewerkers kan worden ingezet. Een AI-tool als ChatGPT kan namelijk niet worden gezien als een senior medewerker die het werk wel even oplost.

Zie AI eerder als een stagiair. Een hulpmiddel dat context nodig heeft over bijvoorbeeld hoe werkprocessen in elkaar zitten en welke resultaten verwacht worden. In de nabije toekomst gaan we de techniek steeds meer managen. Medewerkers die dagelijks met AI werken zullen goed voorbereid moeten worden op de taak van ‘AI-manager’. Als dat gedachtegoed in de gehele organisatie aanwezig is, kan AI steeds breder worden ingezet.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden