09 januari 2024

Koud weer en (buiten) werken

Werknemers die (gedeeltelijk) in de buitenlucht werken, hebben deze dagen te maken met kou ‘op de werkplek’. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, pizzakoeriers, stratenmakers, postbezorgers, marktkooplieden, politieagenten en werknemers in de agrarische sector. Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren. Daarnaast lopen ze de kans om ziek te worden. De werkgever is dan ook verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade door werken in de kou te voorkomen.

koud weer en werkenDeze verplichting vloeit voor uit het Arbobesluit: artikel 6.1 bepaalt dat de temperatuur op de werkplek (of van het product dat moet worden bewerkt; denk hierbij aan werkzaamheden in koel- en vrieshuizen) niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel het besluit geen specifieke temperaturen noemt, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Als werken bij kou niet te vermijden is, moet de werkgever:

• persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen (zoals handschoenen en een warme waterdichte jas en broek)
• de duur van de werkzaamheden verkorten
• werkzaamheden afwisselen met werk op een warme plek (bijvoorbeeld bedrijfswagen of bouwkeet).

Andere mogelijke maatregelen bij koud weer zijn bijvoorbeeld:

• de werkplek afschermen van kou, wind of regen
• werknemers laten pauzeren in verwarmde ruimte
• warme dranken verstrekken
• zogeheten heatpacks verstrekken (een heatpack is een warmtebron die via een chemische reactie warmte produceert en die je in je zak kunt stoppen).

Overleg met werknemers hoe de werkplek goed te beschermen is tegen de kou. Als u als werkgever geen maatregelen treft, dan mag de werknemer het werk stilleggen als de gezondheid of veiligheid in gevaar komt (artikel 29 Arbowet).

In sommige cao’s staan regels over het stilleggen van werk wegens kou, omdat er sprake is van zogeheten onwerkbaar weer.

Als u vragen heeft over uw specifieke situatie, dan adviseert de speciale arbeidsomstandighedensite van het ministerie van SZW, Arboportaal, u dit met een arbodeskundige of uw arbodienst te bespreken. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden