08 februari 2021

Winterweer: wat als werknemer niet op tijd op werk is?

We waren het bijna vergeten, maar gladheid, grote storingen in het openbaar vervoer en verkeersopstoppingen vanwege het winterweer kunnen als gevolg hebben dat werknemers niet of niet op tijd op hun werkplek kunnen komen. Dit speelt natuurlijk met name een rol als de werknemer niet thuis kan werken. 

Maar wat als de aanwezigheid van de werknemer op de werkplek noodzakelijk is en thuiswerken geen optie is? Moet dan de werkgever het loon doorbetalen als de werknemer door het winterweer niet (tijdig) op de werkplek kan komen? Of komt het verzuim voor rekening van de werknemer?

In het algemeen is het woon-werkverkeer een zaak van de werknemer. De werkgever heeft daar geen bemoeienis mee, en het is meestal ook geen arbeidstijd. Het is dan aan de werknemer om ervoor te zorgen dat hij op tijd op z’n werk is. Lukt dat om enige reden niet, dan zal de werkgever het loon over de verzuimde tijd niet hoeven door te betalen. Het ligt dan wel voor de hand dat de werkgever de werknemer in staat stelt om hiervoor verlof op te nemen. Maar vanzelfsprekend kan de werkgever bij winterweer zeker ook coulance betrachten, en toch een deel van het verzuim voor zijn rekening nemen – bijvoorbeeld door de werknemer slechts voor een gedeelte van het verzuim verlof te laten opnemen. Maar die is daartoe niet verplicht.

Dit is natuurlijk een andere situatie dan dat als gevolg van het winterweer het werk zelf helemaal niet kan worden gedaan. De werkgever zal dan het loon moeten doorbetalen, hoewel hij in voorkomende gevallen wellicht een beroep kan doen op de Regeling onwerkbaar weer die sinds 1 januari 2020 van kracht is in geval van bar winterweer. Uiteraard speelt dan de vraag of de werknemer al dan niet op zijn werk kan komen, geen rol meer.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden