06 maart 2024

Ramadan 2024: tips voor werkgevers

Tijdens de Ramadan vasten moslims gedurende een maand vanaf de dageraad tot  zonsondergang. Hoe gaat u binnen uw organisatie om met vastende medewerkers, terwijl het werk doorgaat? AWVN geeft een aantal tips.

Wanneer begint de Ramadan in 2024?

Het begin en einde van de vastenmaand hangt voor de meeste moslims af van de stand van de maan. In 2024 is de Ramadan gestart op maandagochtend 11 maart.

Wat u moet weten over de Ramadan

Tijdens de vastenperiode drinken en eten moslims niet vanaf de dageraad tot zonsondergang. Tussen deze uren zijn roken en seks ook niet toegestaan. De Ramadan is een periode van bezinning. Liefdadigheid, vrijgevigheid en saamhorigheid zijn extra belangrijk. Na zonsondergang komen moslims vaak met familie samen om het vasten te verbreken met een maaltijd: de iftar. Er zijn in Nederland bijna 1 miljoen moslims. Het merendeel doet mee aan de Ramadan, maar kinderen bijvoorbeeld niet. En moslims hoeven tijdens ziekte, reizen, menstruatie of zwangerschap niet te vasten. Zij kunnen ervoor kiezen om de vastenperiode later in te halen.

Feestdagenverlof in de praktijk

Medewerkers van het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) kunnen sinds dit jaar gebruikmaken van een flexibel feestdagenverlof. Ze kunnen zelf binnen het aantal vastgestelde dagen aangeven wat belangrijke feestdagen zijn en wanneer ze verlof willen opnemen. Dit doen cao-partijen vanuit het oogpunt van diversiteit & inclusie. Lees meer over het voorbeeld in onze cao-eindevaluatie 2023.

Ramadan en de werkvloer

Het werk gaat tijdens de Ramadan door. Maar het zou kunnen dat werknemers minder fit zijn omdat zij vasten, of omdat het dag- en nachtritme anders is dan normaal. Wat kunt u doen als werkgever? Een paar tips op een rij:

  • Laat leidinggevenden extra aandacht besteden aan medewerkers die vasten en in de gaten houden of het goed gaat met de medewerker.
  • Geef andere medewerkers voorlichting over de Ramadan, zodat er (meer) onderling begrip is tussen collega’s. En vraag hen om respect te tonen voor de vastende collega.
  • Bekijk of aanpassingen in het rooster mogelijk en wenselijk zijn. Misschien vinden de vastende medewerkers het bijvoorbeeld prettig om meer nachtdiensten te werken. Of spreek af dat zij de lunchpauze mogen overslaan en in plaats daarvan eerder beginnen of stoppen.
  • Houd rekening met zware werkzaamheden die veel inspanning vragen.

Diversiteitsdag: feestdag uitruilen voor Eid Al Fitr (Suikerfeest)

De vastenmaand wordt afgesloten met Eid Al Fitr. In Nederland wordt de benaming ‘Suikerfeest’ nog vaak voor deze dag gebruikt. Volgens veel moslims dekt die naam de lading niet. Moslimorganisaties pleiten er daarom voor om in Nederland ook de benaming Eid Al Fitr te hanteren. Dit betekent het feest van het verbreken van het vasten. Dit is vaak een groot familiefeest. Men gaat bij elkaar op bezoek en geeft elkaar cadeautjes of geld. En er wordt flink uitgepakt met allerlei zoete lekkernijen. Wat kunt u als werkgever doen om werknemers deze feestdag te laten vieren?

Preference

Vinden uw medewerkers het ruilen van verlofdagen belangrijk? Preference is de digitale onderzoekstool van AWVN om snel inzicht te verkrijgen in wat uw medewerkers belangrijk vinden en waarderen. U kunt Preference voor ieder onderzoek onder medewerkers inzetten.

Leer de tool kennen

Verschillende werkgevers geven hun werknemers de mogelijkheid om verlof voor traditionele Nederlandse feestdagen uit te ruilen voor een verlofdag die vanwege hun geloof of culturele achtergrond belangrijk is. Bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, of Goede Vrijdag (als dat een betaalde feestdag is in uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling) kan worden uitgeruild voor Eid Al Fitr.

Of werknemers krijgen één diversiteitsdag die ze naar eigen keuze mogen inzetten. Dit past in de bredere trend om feestdagen meer aan te laten sluiten bij individuele behoeften van werknemers.

 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden