12 oktober 2023

Verlaging bijdragepercentage SPAWW in 2024

De stichting PAWW kondigt een verlaging van het  bijdragepercentage aan: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024.

 

Derde WW-jaar?

 

In 2016 werden de WW– en WGA-uitkeringen beperkt in opbouw en duur (van 38 maanden naar maximaal 24 maanden). In het sociaal akkoord van april 2013 was al aangegeven dat sociale partners via cao‐afspraken een private aanvulling van 14 maanden op de WW konden introduceren (het zogeheten derde WW-jaar).

Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) beheert de bijdragegelden en doet de betalingen.

Stichting PAWW heeft de premie voor 2024 voor ‘het derde WW-jaar’ gepubliceerd. Bij de berekeningen van de verwachte inkomsten en uitgaven, is rekening gehouden met de huidige en verwachte ontwikkelingen in de economie én met de gezonde financiële posities van het PAWW-fonds.
Daarbij speelt een rol dat de werkloosheid al een tijd laag is – lager zelfs dan vooraf  werd verwacht. Voor de komende jaren voorziet het CPB een licht oplopende werkloosheid, maar de werkloosheid lijkt vooralsnog laag te blijven. Op basis van deze gegevens heeft het bestuur van SPAWW besloten om de premiebijdrage te verlagen van 0,15% voor 2023 naar 0,08% per 1 januari 2024.

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij de aanpassingen ruim voor 1 januari 2024 doorvoeren in hun software. Daarnaast zijn werkgevers verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf januari 2024. Bovendien zijn zij op grond van de regeling verplicht hun werknemers te informeren over het aangepaste percentage.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden