05 oktober 2021

Premie derde WW-jaar 2022 vastgesteld

Het bestuur van de Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) heeft de premie voor 2022 vastgesteld op 0,2%.

Dit is aanzienlijk lager dan de premie van 0,4% die voor 2021 wordt gehanteerd, en ook lager dan de eerder aangegeven prognose. De gezonde financiĆ«le positie van het fonds en aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van die bijdrage voor het ‘derde WW-jaar’.

Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten de nieuwe premie communiceren aan de werknemers. SPAWW heeft de premievaststelling opgenomen in een bestuursbericht. Daarin wordt ook meer informatie gegeven over de voortzetting van de regeling vanaf 1 oktober 2022 en de uitbreiding van de dienstverlening.

SPAWW adviseert bedrijven en branches die aan de voortgezette regeling deel willen nemen om uiterlijk 6 maanden voor afloop van de regeling, dus voor 1 april 2022, hun nieuwe overeenkomst tot deelname aan te melden. Dit geeft SPAWW de tijd om het algemeen verbindend proces tijdig te laten verlopen. Zo probeert men te voorkomen dat tussen het einde van de lopende cao en het begin van de nieuwe cao een periode ontstaat dat werknemers onverzekerd zijn.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden