‘Samen’ kenmerkt de aanpak van duurzame inzetbaarheid bij APG

Financiële dienstverlener APG heeft een heldere visie op duurzame inzetbaarheid: vitale medewerkers maken van APG een vitale organisatie. De organisatie wil ‘samen bouwen aan jouw toekomst’.

‘Samen’ kenmerkt de aanpak, die tot doel heeft, dat de medewerkers het belang van hun eigen vitaliteit inzien en hiervoor in beweging komen. Terwijl de werkgever blijft werken aan het creëren van een gezonde arbeidsomgeving. Zodat men samen werkt aan een wendbaardere organisatie. Die twee bewegingen moeten elkaar voeden. APG stelt hierbij o.a. de volgende uitgangspunten centraal:

  • Vitaliteit kent een fysieke en mentale component en beide zijn even waardevol. Voor iedereen betekent dit iets anders, we geven daarom ruimte voor individuele behoeften.
  • We faciliteren en stimuleren iedereen om zelf regie te nemen om aan gezondheid en vitaliteit te werken.
  • De leidinggevende speelt een rol door het stimuleren en faciliteren van jouw mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit, is daar ook op aanspreekbaar en heeft een voorbeeldfunctie.
  • Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een gezonde organisatie. Dat vraagt om veel meer dan een instrumentele benadering. Wij als werkgever spannen ons daarom ook in om te werken aan vaardigheden en gedragsverandering van ons allemaal.

Deze toekomstvisie en aanpak van APG bevatten veel goede tips over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

AWVN nam de aanpak en ervaring van APG mee bij het opstellen van tien concrete adviezen vanuit de praktijk van werkgevers.

Eén van de adviezen van AWVN luidt:
Toon leiderschap – organisaties zijn er niet met het enkele besluit dat medewerkers voortaan meer eigen regie moeten nemen. De leiders moeten dit gedrag zelf laten zien: voorbeeldgedrag vertonen, vertrouwen geven, gelijkwaardigheid laten zien, feedback geven en vragen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden