Goede arbeidsomstandigheden bevorderen duurzame inzetbaarheid

Medewerkers functioneren beter wanneer zij kunnen werken onder de juiste arbeidsomstandigheden. Dit voorkomt uitval door ziekte of ongevallen en kan ervoor zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Arbo hangt nauw samen met goed werkgeverschap en zorg voor de medewerker.

Praat over Arbo met uw medewerkers

In elke organisatie moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aanwezig zijn om inzicht te geven in de arbeidsrisico’s in uw organisatie. Praat hier eens met uw medewerkers over en bekijk hoe zij dit in hun werk ervaren. Bespreek eventuele zorgen van uw medewerkers vervolgens met de persoon die verantwoordelijk is voor het arbobeleid in uw organisatie, zoals een preventiemedewerker.

Werken in ongemakkelijke of ongunstige werkhoudingen kan leiden tot rug- en nekklachten

Meer dan 40% van de beroepsziekten heeft te maken met klachten aan spieren en gewrichten (‘bewegingsapparaat’). Maar ook klachten aan andere gewrichten komen veel voor. Vaak wordt dit versterkt doordat het werken in ongunstige werkhouding samen gaat met andere lichamelijk zware belasting zoals tillen, duwen, trekken, kracht zetten en herhaalde bewegingen. Mensen met zware beroepen zoals in de metaal- en bouwsector kunnen hiermee te maken hebben. Maar ook in de zorg komen ongunstige werkhoudingen regelmatig voor.

Tiptrack

Tiptrack geeft medewerkers inzicht in hun arbeidsomstandigheden

Tiptrack kan medewerkers die zwaar werk verrichten helpen om hier beter mee om te gaan, het bespreekbaar te maken en keuzes te maken voor de toekomst. Maar ook iemand die op kantoor achter zijn computer werkt heeft baat bij de tips op het gebied van Arbo in Tiptrack. De gratis test arbeidsomstandigheden geeft inzicht in fysieke belasting, veiligheid op de werkvloer, werk- en rusttijden en de werkplek.

Klik hier voor meer informatie over Tiptrack

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden