Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW, wettekst) geeft het wettelijk kader voor de maximale arbeids- en minimale rusttijden. In de wet is opgenomen dat arbeidstijd de tijd is dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht en dat rusttijd de tijd is die geen arbeidstijd is.

 

De Arbeidstijdenwet heeft als doel het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer door het stellen van minimumvoorschriften voor arbeids- en rusttijden en de bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid.

De ATW stelt grenzen aan de maximumarbeidstijd per referentieperiode en geeft normen voor minimumrusttijden. Ook zijn er in de ATW regels te vinden over het werken op bepaalde tijdstippen, zoals werken op zondag of in de nacht. Al die regels zijn op de pagina Arbeidstijdenwet: normen rond arbeidstijden en rusttijden overzichtelijk weergegeven.

Overtreding van de ATW kan leiden tot boeteoplegging door de Arbeidsinspectie, waarbij de hoogte van de boete afhankelijk is van de aard en ernst van de overtreding.

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB, wettekst) is een aantal afwijkende en aanvullende bepalingen op het bepaalde in de ATW opgenomen.

Dienstroosters en de ATW: AWVN helpt u verder

Vragen waarmee bedrijven AWVN in relatie tot de Arbeidstijdenwet ook benaderen, zijn bijvoorbeeld:
• zijn onze huidige dienstroosters in overeenstemming met de ATW?
• zijn van de wet afwijkende afspraken over werktijden in de cao mogelijk?
• kan ik de flexibiliteit van de organisatie vergroten zonder daarbij arbeidstijdwettelijke regels te overtreden?
• zijn onze plannen voor nieuwe roosters wel in lijn met de ATW?

Dienstroosterontwerp
Vanuit organisatorisch oogpunt is het optimaal afstemmen van werk en mensen in de tijd het belangrijkste doel van arbeidstijdmanagement. De uitwerking hiervan ligt vast in een dienstrooster – en die zijn er in alle soorten en maten. De kunst is die methodiek te vinden die het best aansluit bij de behoefte van de organisatie en de wensen van medewerkers en geheel in lijn is met de Arbeidstijdenwet.

De adviseurs arbeidstijdmanagement van AWVN kennen alle aspecten van de Arbeidstijdenwet en zijn in staat om elk dienstrooster te ontwerpen, of te controleren op correcte toepassing van de regelgeving. 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden