Ingrijpend verandertraject bij chemiebedrijf Kemira

Kemira Rotterdam, een Fins chemiebedrijf dat chemicaliën produceert voor het zuiveren en industrieel gebruik van water, twijfelde of het in de Botlek nog kon overleven. De directie van het moederbedrijf dacht serieus na over verplaatsing van de productie naar Engeland of Italië.

De nieuwe CEO zette een verandertraject in, waarbij de werknemers intensief werden betrokken. Dit zorgde voor nieuw elan en geloof in een nieuwe toekomst. Ook de directie in Finland raakte overtuigd van de kansen en investeerde o.a. in nieuwe biotechnologie, waardoor Kemira in de Botlek weer een rendabele productielocatie werd.

De eerste stap in het verandertraject bestond uit ‘lean en mean’: één van de twee fabrieken werd gemoderniseerd en waar kon, geautomatiseerd. De tweede fabriek werd gesloopt en vervangen door een fabriek met een biobased productieproces. Kemira paste de roosters aan: van vijf ploegen van twaalf werknemers naar zes ploegen van zeven werknemers. Daardoor zijn er overdag altijd twee ploegen en ’s nachts één ploeg aan het werk. Dat resulteerde in minder ‘belastende’ nachtdiensten voor de werknemers. Bij deze omslag werden de medewerkers nauw betrokken.

De goede samenwerking met OR en vakbonden zorgde ervoor, dat de afspraken ten aanzien van roosters en ploegentoeslagen binnen de afgesproken termijnen gemaakt zijn. Ook stelde het bedrijf in samenspraak met de vakorganisaties en OR een sociaal plan voor de reorganisatie op.
De vernieuwingsslag kostte 22 van de ruim 170 arbeidsplaatsen, maar veel mensen konden van werk naar werk worden begeleid.

Eigenlijk mag het een ‘groot wondertje’ heten dat Kemira, door op tijd in te grijpen, een kansloze positie om kon buigen naar een duurzame en zonnige toekomst.

Een nieuwe toekomst voor chemiebedrijf Kemira

Over Kemira en de inzet van AWVN

Over Kemira
Kemira is een wereldwijd opererend Fins bedrijf, dat chemicaliën maakt om water te zuiveren of geschikt te maken voor industrieel gebruik. De afnemers zijn actief in de olie-, gas-, papier- en waterzuiveringsindustrie.

Inzet van AWVN
AWVN was vanaf het begin betrokken bij de reorganisatie van Kemira. De werkgeversvereniging adviseerde over strategische en juridische overwegingen richting moederbedrijf en  vakorganisaties. Ook begeleidde AWVN de onderneming bij het veranderproces van roosterwijzigingen, nieuwe functiedocumenten (ORBA) en pensioenafspraken, beëindigingsvergoedingen en individuele begeleiding van werknemers van ’werk naar werk’.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden