15 juni 2017

De tijd vergeten: zeggenschap over werktijden

De tijd dat werk alleen werk was, ligt ver achter ons. Werk moet inspireren, bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling en door job crafting creëren we de baan die echt bij ons past. Maar in onze zoektocht naar maatwerk vergeten we soms de tijd. Letterlijk. Want ook daarbij is regelruimte belangrijk, een zekere mate van zeggenschap over de werktijden dus. ‘What’s new?’ hoor ik je denken. Bij volwassen arbeidsverhoudingen hoort immers een outputgerichte aanpak. Tijd is daarmee een non-issue geworden, in ieder geval in de arbeidsrelatie.Helaas is dat niet voor iedereen het geval. Slechts 25% van de werknemers in dagdienst heeft zeggenschap over zijn werktijden. Bij ploegendienstmedewerkers is dit zelfs maar 9%. En dat terwijl twee op de drie werknemers dit wel belangrijk vindt. Daarom nog één keer de voordelen op een rijtje.

Blog over alles rondom werktijden, verzorgd door de ATM-specialisten van AWVN: Peter Hagesteijn, Jana Hazen en Sako Hoekstra.

1. Als de autonomie in het werk zelf beperkt is, is zeggenschap over werktijden dé manier om invloed te kunnen uitoefenen. Regelmogelijkheden zijn enorm belangrijk: het ontbreken daarvan veroorzaakt stress.
2. Het stimuleert eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Een belangrijk aspect voor duurzame inzetbaarheid.
3. Mensen kunnen werktijden/diensten kiezen die beter bij hen passen. Mensen slapen daardoor beter en zijn stressbestendiger en productiever.
4. Als mensen op individueel niveau hun werktijden bepalen, is de kans groter dat mensen met meer verschillende collega’s samenwerken. Dit bevordert het lerend vermogen in de organisatie.
5. De keuzemogelijkheden voor mensen zijn groter als ze zich flexibel (kunnen) opstellen door beschikbaarheid in tijd en competenties. Dat lukt beter als mensen breed inzetbaar zijn op verschillende functies, rollen en taken. Dat is goed voor de organisatie en voor de employability van de medewerker.
6. Mensen zullen meer met elkaar gaan afstemmen. Dit vergroot de betrokkenheid bij de organisatie en dat leidt tot een hogere productiviteit.
7. Het komt de tevredenheid van werknemers ten goede. Tevreden werknemers zijn doorgaans gemotiveerde werknemers. En dát heeft weer een positief effect op de productiviteit.

Meer participatie en zeggenschap is niet van vandaag op morgen geregeld. Het is een veranderingsproces dat de nodige voorbereiding verlangt. Daarbij is commitment van het management essentieel, want het betekent verandering in de bedrijfsvoering, de aansturing én de onderlinge communicatie. Wellicht is er al jaren niets veranderd, of liggen veranderingen uit het verleden nog gevoelig. Het zou zonde zijn als pogingen tot meer zeggenschap hierop stuk lopen. Laat je niet weerhouden. Doe mee!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden