Nieuwe roosters, nieuw proces én meer draagvlak

In 2013 startte CNC Grondstoffen met een pilot voor het opstellen van een nieuw rooster voor de productie van de vestiging Milsbeek. Inmiddels is op twee productieafdelingen de nieuwe roosterprocedure met succes afgerond, en zit CNC midden in een derde traject van de technische dienst Milsbeek.

Verbaasd over keuzemogelijkheden

De belangrijkste redenen voor een nieuw rooster waren: vast (over)werk in het weekend meenemen in het rooster en overwerk terugdringen door het invoeren van nachtdiensten. Voor de medewerkers betekende dit een grote verandering door de invoer van nachtdiensten en weekendwerk.

In het verleden werden roosters door HR in overleg met de leidinggevende samengesteld en aan OR en medewerkers voorgelegd. Dit waren soms langdurige processen om tot overeenstemming te komen. Om meer draagvlak te krijgen is gekozen om met een delegatie van drie medewerkers van de werkvloer, een OR-lid, een HR-adviseur én een externe roosterdeskundige te komen tot een nieuw werkrooster.

De werkgever stelt de kaders vast op basis van een gemaakte arbeidsfilm. Het roosterteam komt in een aantal sessies tot één of twee roosters, die aan de afdeling ter stemming worden voorgelegd. Het rooster dat 51% van de stemmen krijgt, wordt ingevoerd.
Inmiddels is deze werkwijze opgenomen in onze (eigen) cao en zijn er met de OR afspraken gemaakt dat zij instemming verlenen over de reden van een roosterwijziging. Inmiddels hebben we op twee productieafdelingen een roosterprocedure op deze manier met succes afgerond en zitten we nu midden in een derde traject van de technische dienst Milsbeek.

Het is mooi om te zien hoe de delegatie van medewerkers groeit in het proces en verbaasd zijn over keuzemogelijkheden in een rooster. Gesteund door de expertise van de AWVN-deskundige durven zij besluiten te nemen en de achterban hierin mee te nemen. Uiteindelijk is in beide afgeronde processen het merendeel van de medewerkers blij met het gekozen werkrooster. Dat is namelijk ook een belangrijke les uit een roosterprocedure; je kunt niet iedereen blij maken.

Marie-José Wattimena, CNC Grondstoffen
(aflevering van 25 juli 2017 van het AWVN-blog roosters)

Over CNC

CNC Grondstoffen is een van Europa’s grootste leveranciers van compost en dekaarde voor de teelt van champignons, biedt werkgelegenheid aan circa 350 medewerkers en heeft in Nederland vestigingen in Milsbeek, Moerdijk en Ammerzoden.
Voor meer informatie, bekijk de website van CNC.

AWVN-inzet

AWVN faciliteert de roosterteams en maakt op basis van de vastgestelde uitgangspunten en de wensen van medewerkers een aantal roostervoorstellen, waaruit uiteindelijk een keuze gemaakt wordt. Gedurende het proces wordt ‘de achterban’ van het roosterteam geraadpleegd als het nodig is om inhoudelijke keuzes te maken. Ook wordt aan het eind van het traject de voltallige afdeling geïnformeerd en heeft men gelegenheid om inhoudelijk te reageren.
De betrokkenheid van medewerkers bij deze processen is groot. Dat heeft tot nu toe als resultaat dat de voorgestelde wijzigingen eenvoudig geïmplementeerd waren. Met medewerkers is afgesproken dat er steeds zes maanden na implementatie een evaluatie komt. Dat kan ook betekenen dat het roosterteam opnieuw naar de tekentafel moet.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden