Aanwezigheidsdienst

Van een aanwezigheidsdienst is sprake als een werknemer op de werkplek moet blijven, zodat hij na een oproep zo snel mogelijk aan het werk kan gaan.

 

​Aanwezigheidsdiensten zijn volgens de Arbeidstijdenwet alleen toegestaan als het soort werk dat noodzakelijk maakt en het werk redelijkerwijs niet op een andere manier te organiseren is (zoals bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer het geval is). Bovendien moet het werken in aanwezigheidsdiensten in een collectieve regeling zijn afgesproken.

Aanwezigheidsdienst en arbeidstijd

Alle tijd in aanwezigheidsdienst telt als arbeidstijd. Dit betekent dat bijvoorbeeld een 24-uurs aanwezigheidsdienst niet realiseerbaar is binnen de algemene kaders van de wet, omdat er dan niet voldaan kan worden aan de normen voor de arbeidstijd per dienst of de dagelijkse rust. Als iemand echter regelmatig of voor een belangrijk deel in aanwezigheidsdienst werkt, kunnen deze regels buiten toepassing blijven, indien, ten gevolge van het verrichten van een of meer aanwezigheidsdiensten, het niet mogelijk is aan deze algemene regels te voldoen.
Voor de dagen, weken of andere referteperioden uit de wet waarin niet in aanwezigheidsdienst gewerkt wordt gelden uiteraard de algemene wettelijke regels. Dit is ook het geval als iemand slechts incidenteel in aanwezigheidsdienst werkt.

Meer over aanwezigheidsdiensten: bekijk de site van de Rijksoverheid

Bron De Arbeidstijdenwet, informatie voor werkgevers en werknemers – SZW

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden