Als er sprake is van moeilijke privéomstandigheden, kunt u naar deze (laagdrempelige) hulp verwijzen

Op deze pagina leest u naar welke organisaties u door kunt verwijzen als werknemers op bepaalde leefgebieden tegen problemen aanlopen die van invloed kunnen zijn op hun psychische gesteldheid.

Veranderende of bemoeilijkte privéomstandigheden dragen bij aan een verhoogde druk op de psychische gezondheid van werknemers. Als leidinggevende of HR-professional kunt u signalen van werknemers ondervangen die duiden op problemen in de privésfeer en waarover u het gesprek aan kunt gaan. Er zijn veel organisaties die vanuit hun specifieke expertise mensen hulp bieden bij uitdagingen in de privésfeer. Daarom is het van belang tijdig naar laagdrempelige hulp te verwijzen, om zo werknemers te ondersteunen hun eigen regie te voeren op sociaal, financieel, fysiek of emotioneel vlak. Waar de structuur van het leven snel verandert, kan een externe professional ondersteuning bieden en uitval voorkomen.

Schakel, indien u dat nodig acht, de hulp in van de behandelaar of begeleider bij wie de werknemer onder behandeling staat of begeleiding van krijgt, mits u met de betreffende behandelaar al een bestaand contact hebt.

Soms zijn er zorgen over een specifiek levensthema, waar ook specifieke hulp voor geboden kan worden. Hieronder lichten we een aantal thema’s toe.

Mentale gezondheid

Omgaan met onzekerheid vergt mentale weerbaarheid. Diverse organisaties bieden ondersteuning bij het omgaan met gedachten en emoties en het werken aan positieve eigenschappen.

  • MIND biedt een virtuele community voor degenen die behoefte hebben aan steun in coronatijd. Contact met anderen kweekt herkenning en begrip en is tevens een belangrijke bron van afleiding.
  • Samen Sterk Zonder Stigma biedt handvatten voor mensen die hun dagelijkse structuur zien wegvallen. Hulp die de mentale gezondheid sterkt is er ook op afstand.
  • Bij OpenUp kan er een consult worden aangevraagd met een psycholoog. De site werkt op donatiebasis. Iedereen kan drie keer met één van de psychologen in gesprek gaan.
  • GGnet bracht landelijke hulplijnen en contactmogelijkheden samen in één overzicht.
  • Snelbeterinjevel biedt online trainingen aan waar medewerkers oefeningen leren die slaap-, pieker- of stressklachten helpen verminderen.

Financiën

Door de crisis kan onzekerheid ontstaan over financiën. Toekomstbeelden kunnen veranderen, maar ook de eigen inkomsten of inkomsten van een partner kunnen slinken. Geldzorgen vergen zowel praktische vaardigheden als mentale weerbaarheid.

  • Deze wegwijzer voor werkgevers geeft informatie over hoe u financieel fitte werknemers krijgt door geldzorgen vroeg te herkennen.
  • Dit stappenplan ondersteunt in het opstellen van een visie en vaststellen van beleid binnen de organisatie over schuldenproblematiek.
  • Voor hulp bij psychische klachten door financiën kunnen werknemers terecht bij MIND.
  • Het Nibud heeft een speciale pagina ingericht voor mensen die momenteel hun inkomen (sterk) zien dalen.
  • Acute geldzorgen ontstaan vaak door schulden. Schuldhulpverlening bestaat in diverse vormen. Hulp is er zowel in de vorm van schuldhulpmaatjes als ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente.

Gezinsleven

De maatregelen rondom corona kunnen het gezinsleven veranderen. Zo staan ouders soms voor onbekende situaties of verloopt het contact tussen gezinsleden moeizamer.

Huiselijk geweld

Schakel bij vermoedens van huiselijk geweld direct hulp in.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden