28 november 2023

Deliveroo-zaak: bezorgers vallen definitief onder cao

De Hoge Raad bestempelde bezorgers die voor maaltijddienst Deliveroo hebben gewerkt afgelopen maart als werknemers in plaats van zzp’ers. Nu heeft de Hoge Raad definitief uitspraak gedaan over het van toepassing zijn van de ‘cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg’ en de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioensfonds.

Het betoog van Deliveroo over de reikwijdte van het begrip ‘vervoer over de weg’ werd afgewezen. De maaltijddienst is verplicht om met terugwerkende kracht de cao toe te passen en pensioenpremies te betalen.

Deliveroo

Deliveroo is sinds vorig jaar niet meer actief in Nederland. Nu de riders als werknemers aangemerkt worden, restte alleen nog de vraag of Deliveroo de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg op hen had moeten toepassen en er een verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds gold. De kantonrechter en het Hof Amsterdam menen van wel. De werkzaamheden van de riders vallen volgens hen onder de werkingssferen van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds en de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg.

Uitspraak Hoge Raad

Deliveroo stelde tegen de uitspraak van het Hof cassatie in bij de Hoge Raad. Daarbij betoogde de maaltijdbezorger dat een redelijke uitleg van de omschrijving ‘vervoer van goederen over de weg’ zou moeten leiden tot het uitsluiten van het vervoer op de fiets. Dan zou Deliveroo, die kortgezegd alleen pizza’s vervoerde met fietskoeriers, niet onder de werkingssfeer van de cao en het bedrijfstakpensioenfonds vallen.

De Hoge Raad gaat hier niet in mee. De taalkundige uitleg van het vervoeren van goederen over de weg omvat ook maaltijdbezorging per fiets. Er staat immers nergens beschreven in de cao dat het om een specifiek type vervoersmiddel gaat.

Gevolgen met terugwerkende kracht

Nu Deliveroo uit Nederland is vertrokken heeft deze uitspraak alleen nog gevolgen voor het verleden. Met terugwerkende kracht moet de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg op alle werknemers vanaf 2015 worden toegepast en moeten pensioenpremies worden afgedragen.

Deze uitspraak illustreert hoe belangrijk het is dat u op de hoogte bent van algemeen verbindend verklaarde cao’s en verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Als u wilt weten of er mogelijk een cao op u van toepassing is of dat uw werknemers zich verplicht moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, kunt u contact opnemen met een van onderstaande adviseurs.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden