Home / Over ons

Over ons

Werkgeversvereniging AWVN werd bijna honderd jaar geleden, in 1919, opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden.
Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot de core business van ’s lands grootste werkgeversvereniging – zo is AWVN tegenwoordig betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt.

Meer over de geschiedenis van AWVN.

Maar AWVN heeft veel meer te bieden. AWVN heeft alle expertise in huis die nodig is om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, nader vorm te geven: AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers. Daarnaast is AWVN – als belangenbehartiger van werkgevend Nederland, als meest relevante netwerk voor bedrijven en organisaties die werk maken van werkgeverschap – uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. Dat is waarom ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten zijn bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Tezamen hebben die zo’n vijf miljoen werknemers in dienst.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?

AWVN is een dienstverlenende werkgeversvereniging. De dienstverlening valt uiteen in algemene dienstverlening (op basis van de betaalde contributie) en adviesdiensten op maat (op factuurbasis). Geen enkele vorm van dienstverlening is beschikbaar voor niet-leden (met uitzondering van aspirant-leden).
Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op het gebied van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden, neemt AWVN een unieke positie in. Door het verenigingskarakter is er sprake van een diep gewortelde vertrouwensbasis tussen de bureauorganisatie en de leden, en tussen de leden onderling. AWVN heeft daardoor brede toegang tot informatie van bedrijven en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten die meerwaarde hebben.

Daarnaast speelt AWVN een belangrijke rol in de polder. AWVN onderhoudt nauwe banden met VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, is erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de bonden, en heeft zetels in tal van besturen, commissies en overlegorganen, waaronder de SER. Daardoor beschikt AWVN over de juiste kanalen om actief een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming en instandhouding van een werkgeversvriendelijk sociaal-economisch klimaat.

 • Visie en missie

  Onze visie
  Voortdurende vernieuwing van het werkgeverschap, gericht op het verhogen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming, is binnen de hedendaagse context cruciaal om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De HR-strategie verbindt deze organisatiedoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij van groot belang – vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers actief betrokken zijn.

  Onze missie
  • inspireren en adviseren van ondernemingen bij het vernieuwen van hun rol als werkgever
  • bijdrage leveren aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van ondernemingen
  • positief beïnvloeden van het klimaat voor werkgevers door middel van innovatief sociaal beleid.

 • Ambitie en kernwaarden

  Onze ambitie
  Het is onze ambitie om de toonaangevende en belangrijkste adviseur te zijn van werkgevers in Nederland. Daartoe:
  • adviseren wij over het vernieuwen van HR-strategie, arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, medewerkersontwikkeling en arbeidsvoorwaardenvorming
  • agenderen wij trendsettende HR-thema’s
  • vormen wij het meest krachtige netwerk van werkgevers
  • beïnvloeden wij het sociaaleconomisch klimaat in Nederland
  • verstrekken wij relevante en betrouwbare informatie.

  Bevlogen, verbindend, oplossingsgericht en betrouwbaar: dat zijn de kernwaarden van AWVN.

 • Bestuur

  AWVN is een vereniging van leden. De formele en dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de bestuurder/algemeen directeur. AWVN heeft daarnaast een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging.

  Directie
  mr. H. van de Kraats, algemeen directeur

  Raad van Toezicht
  mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter
  H. van Houtum (Van Houtum bv), penningmeester
  drs. S.M. Zweers (Royal FrieslandCampina), lid
  dr. J.H.M. Dröge, lid
  A. Slagt (KLM), lid
  drs. J.M. Dijkman (Philips), lid
  J. Vos (Rabobank), lid

  Contactpersoon
  mevrouw E. Nuijten (bestuurs- en directiesecretaris), e.nuijten@awvn.nl, telefoon 070 850 86 65.