dinsdag 18 februari 2020

Wanneer krijgt u een boete binnen de WagwEU?

Internationaal arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
Weet welke acties nodig zijn als u werknemers uitzendt naar het buitenland of uit het buitenland inhuurt en voorkom boetes! De procedures rond internationaal werkgeven zijn ingewikkeld. Tijdens de workshop Internationale arbeidsmobiliteit: arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden op donderdag 2 april krijgt u inzicht in welke vormen van grensoverschrijdend werken we onderscheiden en met welke wetgeving u in die gevallen rekening moet houden. Meld u hier aan

De notificatieverplichting wordt per 1 maart in Nederland ingevoerd. Deze verplichting houdt in dat een buitenlandse dienstverrichter (een werkgever die zijn werknemer naar Nederland stuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren) vooraf een mededeling moet doen aan de dienstontvanger (de ontvangende partij in Nederland).

Bij niet naleven van de meldingsplicht kunnen de buitenlandse dienstverrichter én de in Nederland gevestigde dienstontvanger een boete krijgen. De beleidsregels boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020 zijn onlangs gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten een overzicht van boetes voor:

  • Het niet verstrekken van informatie (€ 6.000);
  • Het niet notificeren door de dienstverrichter (staffel van minder dan 10, 10 tot 19 en 20 of meer werknemers van resp. € 1.500, € 3.000 en € 4.500);
  • Het niet controleren door de dienstontvanger (€ 1.500);
  • Het niet op de werkplek ter beschikking hebben van de vereiste informatie (€ 8.000);
  • Het na de periode van detachering niet bewaard hebben van de vereiste informatie (€ 8.000).

Er wordt een overgangstermijn gehanteerd voor notificeren en controleren van de notificatie tot 1 september 2020. Wel is het ten onrechte niet notificeren daarvan uitgezonderd. Oftewel: niet notificeren is erger dan niet juist notificeren. Hier vindt u daar meer informatie over

AWVN vindt het een goede zaak is dat de boetes in ieder geval voor een deel naar beneden zijn bijgesteld, althans in vergelijking met het eerdere boetebesluit. Desalniettemin worden er veel verplichtingen opgelegd die allemaal beboetbaar zijn.

0 reacties