01 december 2020

Eerste ‘normale’ cao-maand sinds begin coronacrisis

In november werden iets meer cao’s afgesloten als in diezelfde maand in andere jaren, 25. Het is voor het eerst sinds het begin van de crisis dat een ‘normaal’ aantal cao’s tot stand komt. Dit kan duiden op het begin van een inhaalslag bij het afsluiten van cao’s. Momenteel zijn ruim 200 cao’s afgelopen zonder te zijn vernieuwd.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in november 1,6 procent. Dat is veel lager dan vóór de crisis (toen boven de 3 procent) en opnieuw lager dan de afgelopen maanden. AWVN ziet nu een duidelijk neerwaartse trend in de gemiddelde loonafspraken en verwacht dat in december en in januari opnieuw lagere gemiddelden zullen worden afgesproken.

Tot dusver werden dit jaar 155 cao’s gesloten, waarvan de meeste vóórdat de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met november ruim 280 cao’s afgesloten.

Kerncijfers

 • Loonafspraken november gemiddeld 1,6 procent
 • Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,5 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in november 2020: 25
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand november: 22
 • Aantal aflopende cao’s in 2020: 401 voor 2,4 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 198 voor 1,5 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s: 203 voor 900.000 werknemers

Analyse: interessante corona-afspraken

In november werd een aantal cao’s afgesloten waarin duidelijk rekening wordt gehouden met een aanhoudende coronacrisis.

- Over crisisclausule en waarjewerkt-budget

Het crisis-akkoord voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf kent een balans tussen enerzijds loonstijging en daarmee koopkrachtbehoud voor medewerkers, en anderzijds maatwerk voor de werkgever: daar waar geen financiële ruimte is, kan de loonstijging uitgesteld worden met een jaar.

Bij de ANWB is het cao-partijen gelukt om met elkaar een eigentijds pakket aan afspraken te maken, onder meer door modernisering van het mobiliteitsbeleid (een ‘waarjewerkt-budget’).

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Akkoord onder de loep (1): Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (BOVAG)

 • Looptijd: 1-11-2020 tot 1-4-2022 (17 maanden).
 • Cao-loonstijging: 1% per 1-2-2021 en 1% per 1-1-2022. Eerste loonstijging 3 maanden na ingangsdatum, 2e loonstijging 3 maanden voor einddatum.
 • Crisisbestrijdingsdagen: Ondernemingen of werkmaatschappijen kunnen loonsverhogingen een jaar uitstellen. In ruil hiervoor wordt eenmalig een crisisbestrijdingsdag per 0,5% loonsverhoging gegeven. De werkgever is vrij in zijn keuze.
 • Corona-uitzondering: De loonsverhoging van 1-2-2021 is niet van toepassing op werknemers van werkgevers die op 1-2-2021 gebruik hebben gemaakt van NOW-2 en gebruik maken van NOW-3. Als uit de definitieve beschikking blijkt dat er geen recht bestond op NOW-2 en/of NOW-3, dient de loonsverhoging met terugwerkende kracht te worden toegepast.

Akkoord onder de loep (2): ANWB

 • Looptijd: 1 april tot 1 april 2022.
 • Contractloonstijging: 12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 1% per 1-12-20 + 1,25% per 1-4-21 + 1,25% per 1-10-21 + 0,5% per 1-3-22
 • Mobiliteit (vervoersbeleid): Uitgangspunt is de zogenoemde triple-zero ambitie: nul emissie, nul files en nul verkeersdoden. De bestaande regeling met een vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2021 vervangen door een waarjewerkt-regeling, een vergoeding voor gereisde kilometers in combinatie met een vergoeding voor thuiswerken.
 • 2 euro per dag (onbelast) voor thuiswerken
 • 15 cent per km voor fietsen/lopen
 • 100% vergoeding voor OV 2e klasse
 • 10 cent per km voor de auto

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale cao-website van AWVN, cao-kijker.

Lees ook onze position paper over thuiswerkproof HR-beleid
Aanmelden