Medezeggenschap vernieuwen en versterken

Adviesdiensten AWVN arbeidsverhoudingen
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsverhoudingen.

Steeds vaker zien we andere vormen van (informele) medezeggenschap ontstaan en vorm krijgen. Ook dan is de manier waarop het gesprek wordt gevoerd doorslaggevend voor de kwaliteit en de manier waarop medezeggenschap vorm en inhoud kan geven aan haar rol: medezeggenschap als volwaardige gesprekspartner van de bestuurder, realistisch, betrouwbaar én kritisch.

De dynamiek in organisaties vraagt vaak om nieuwe vormgeving en nieuwe verhoudingen bij de inrichting van medezeggenschap. AWVN ondersteunt organisaties bij het gezamenlijk vormgeven van nieuwe vormen van medezeggenschap.

De AWVN-adviseurs trainen ondernemingsraden samen met bestuurders om tot betere samenwerking te komen. Ook organisaties die hun medezeggenschap willen vernieuwen of een zwaardere positie willen geven, kunnen bij AWVN aankloppen. Want medezeggenschap is geen juridisch moetje, maar juist een krachtige ondersteuning van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering.

U kunt onze adviseurs arbeidsverhoudingen inschakelen voor

• ondersteuning bij vernieuwen van medezeggenschap
• trainingen van OR (en bestuurder/HR)
• coaching binnen de relatie OR-bestuurder.

Neem contact op

AWVN: ook voor alle juridische vraagstukken die zich in een onderneming rond medezeggenschap voordoen. 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden