Medezeggenschap (juridisch)

Dienstverlening, arbeidsrecht, medezeggenschap
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsrecht.

De waarde van medezeggenschap in ondernemingen is onomstreden. Voor werkgevers is het overleg met de ondernemingsraad (OR) een middel om het personeel te betrekken bij het ondernemingsbeleid, draagvlak voor beslissingen te vergroten en het vertrouwen tussen de medewerkers en het management te versterken. Voor medewerkers is de OR een middel om actief betrokken te zijn bij de onderneming en invloed op het beleid uit te oefenen.

Klantvragen en advisering AWVN op het gebied van medezeggenschap

Leden kunnen bij AWVN terecht voor alle (juridische) vraagstukken die zich in een onderneming rond medezeggenschap voor kunnen doen, bijvoorbeeld:
• over het oprichten van een ondernemingsraad
• over de wettelijke verplichtingen van de werkgever (Wet op de ondernemingsraden)
• de bevoegdheden van de OR (recht op informatie, instemmings,- advies- en initiatiefrecht)
• over de faciliteiten van de OR (tijdsbeslag, inhuur deskundigen et cetera)
• over (dreigende) geschillen met de OR.

Neem contact op

Daarnaast adviseert AWVN over het betrekken van alle werkenden bij medezeggenschap (dus niet alleen de vaste, maar ook de flexibele krachten). Dat kan bijvoorbeeld ook aanleiding zijn om de arbeidsverhoudingen te moderniseren of de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. Daar bestaat niet één format voor. De adviseurs arbeidsverhoudingen van AWVN kunnen u adviseren over de aanpak die bij uw organisatie past – en zorgen desgewenst voor de verdere uitwerking en begeleiding. Meer informatie

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden