Over AWVN

Daarom AWVN: zeven redenen om aan te sluiten

Zo’n 200.000 werkgevers zijn direct en indirect bij AWVN aangesloten. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie, non-profitsector en (semi-)overheid. Zeven redenen om aan te sluiten bij de grootste werkgeversorganisatie van Nederland.

EEN DUIDELIJKE VISIE
AWVN adviseert werkgevers over arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen,  arbeidsorganisatie, arbeidsrecht en arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat voortdurende vernieuwing van het werkgeverschap, gericht op het verhogen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming, cruciaal is om binnen de hedendaagse context de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij van groot belang – vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers actief betrokken zijn. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven: een heldere visie.

ALLE EXPERTISE ONDER EEN DAK
Bij AWVN vindt u alle denkbare kennis op het gebied van werkgeverschap, human resources en arbeidsmarkt onder hetzelfde dak: er staat een volledig expertisecentrum tot uw beschikking. Zelf juridische of specifieke HR-deskundigheid in huis halen, is niet nodig. Daar kunt u veel kosten mee besparen. En voor korte vragen waar u snel een betrouwbaar antwoord op wilt hebben, kunt u een beroep doen op de AWVN-werkgeverslijn, de helpdesk voor werkgevers.

BEVLOGEN EN INSPIRERENDE PARTNER
Elk lid heeft een eigen contactpersoon bij AWVN: de accountmanager. Een hooggekwalificeerde adviseur die u periodiek bezoekt en uw sector kent. Een bevlogen, inspirerende expert die met u meedenkt en adequate, op uw situatie toegesneden, duurzame oplossingen aandraagt. En die desgewenst aanvullende deskundigheid binnen de AWVN-organisatie mobiliseert als de oplossing van uw vraagstuk om een multidisciplinaire aanpak vraagt.

INNOVATIEVE, OPLOSSINGSGERICHTE ADVISERING
AWVN ontwikkelt steeds nieuwe methoden en instrumenten voor nieuwe thema’s en trends die zich bij haar leden aandienen. Vaak ook zijn leden daar zelf bij betrokken – co-creatie, uitmondend in innovatieve én praktische HR-instrumenten. Een aanpak die het zo typerende oplossingsgerichte karakter van de AWVN-advisering waarborgt. En waar u de vruchten van plukt.

BETROUWBARE, GEDETAILLEERDE INFORMATIE
Via voorlichtingsbijeenkomsten, symposia en congressen. Door middel van nieuwsbrieven, de website, vlogs, webinars en social media. Op alle mogelijke manieren zorgt AWVN ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen die er voor u als werkgever toe doen en hoe u daarop kunt anticiperen.
Daarnaast beschikt AWVN over unieke data op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zo weet u direct wat ze elders voor een vergelijkbare functie betalen, of uw leaseregeling in de pas loopt en wat een marktconforme pensioenregeling is. Actuele en gedetailleerde informatie waarmee u uw beleidsvoornemens en beslissingen betrouwbaar onderbouwt.

UNIEKE POSITIE IN DE POLDER
Laat uw eigen geluid doorklinken in Den Haag. Met name via VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, oefent AWVN namens de leden invloed uit op de politieke besluitvorming. AWVN is bovendien erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de vakbonden, onderhoudt nauwe contacten met het ministerie van SZW, en heeft zetels in tal van besturen, commissies en overlegorganen, waaronder de SER. Daardoor speelt AWVN niet alleen een belangrijke, verbindende rol in de polder, maar beschikt ze ook over de juiste kanalen om actief een bijdrage te leveren aan de vorming en instandhouding van een innovatief, werkgeversvriendelijk sociaaleconomisch klimaat.

NETWERK VAN EN VOOR WERKGEVERS
De leden van AWVN zélf vormen een groot en krachtig netwerk. Het verenigingskarakter waarborgt een vertrouwensband tussen enerzijds de leden en het bureau en anderzijds de leden onderling. Een uitstekende basis om van en met elkaar te leren, te profiteren van ieders kennis en ervaring. AWVN faciliteert deze verbinding tussen bedrijven op verschillende manieren, bijvoorbeeld door met grote regelmaat thema- en netwerkbijeenkomsten te organiseren. Uitgelezen mogelijkheden voor u en uw organisatie om het collegiale netwerk verder uit te breiden.

Meer weten? In dit digitale magazine ziet u wat AWVN nog meer te bieden heeft

Wij zijn AWVN

Wij zijn AWVN
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden